טפסים עירוניים
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

טפסים עירוניים

חדש באגף הכנסות שירות בקליק

קישור לטפסים דיגיטליים  קישור לתשלום ארנונה 

טפסים להורדה:

  

*הצפייה בקבצים מצריכה שימוש בתוכנת Acrobat Reader.  לחצו להורדה מאתר התוכנה

 

כספים:


     תמיכות עירוניות - טופס בקשה לקבלת תמיכה כספית

   


חניה ותחבורה:


    
הקצאת חניה שמורה לרכב נכה

 

     ערעור על דוח חניה

 

     נהלים וטפסים נוספים


מכרזים ומשאבי אנוש:
 
   
הגשת מועמדות למכרז - אגף משאבי אנוש


 

העסקת יועצים חיצוניים:

 

     שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים


חינוך:

    רישום למוסדות חינוך בעיר

 

 

    קרן המלגות ע"ש שושנה ופנחס ספיר

 


הנדסה:
 
   
רישוי בנייה -טפסים להורדה
  
   
בקשה להקצאת קרקעות ומבנים

    
      בקשה לבדיקת חבות בהיטל השבחה – טרום מכירה


עסקים:

    קבלת רישיון עסק והיתרים מיוחדים - מחלקת רישוי עסקים
  
   
בקשות להתקנת שילוט - המחלקה לשילוט עירוני

    רישום בספר ספקים/קבלנים - מחלקת רכש אספקה ומכרזים


 

חופש המידע:
 
   
בקשה להעמדת מידע לרשות הציבור - חוק חופש המידע  


ביטחון:

    בקשת רישיון לעריכת אסיפה/תהלוכה (משטרת ישראל)


  

השירות הוטרינרי:

 

  טופס בקשה לפטור לכלב טהור גזע

 

  טופס בקשה לפטור כלב מסיבות בריאותיות

 

 

  טופס החלפת בעלות על כלב

 

 

  טופס בקשה לדחיית חיסון כלבת מסיבות בריאותיות

 

 

לוח מרקט כפר-סבא
לוח מרקט כפר-סבא
דלג לתוכן העמוד