טפסים עירוניים
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

טפסים עירוניים

*הצפייה בחלק מהקבצים מצריכה שימוש בתוכנת Acrobat Reader.  לחצו להורדה מאתר התוכנה

 

ארנונה וכספים:

 

    הנחות ופטורים מארנונה - מידע וטפסים להדפסה

  

  


     תמיכות עירוניות - טופס בקשה לקבלת תמיכה כספית

  


חניה ותחבורה:


    
הקצאת חניה שמורה לרכב נכה

 

     ערעור על דוח חניה

 

     נהלים וטפסים נוספים


 

משאבי אנוש:
 
   
הגשת מועמדות למכרז - אגף משאבי אנוש


חינוך:

    רישום למוסדות חינוך בעיר

 

 

    קרן המלגות ע"ש שושנה ופנחס ספיר

 


הנדסה:
 
   
רישוי בנייה -טפסים להורדה
  
   
בקשה להקצאת קרקעות ומבנים

   
    
הצטרפות למאגר יועצים


 

עסקים:

    קבלת רישיון עסק והיתרים מיוחדים - מחלקת רישוי עסקים
  
   
בקשות להתקנת שילוט - המחלקה לשילוט עירוני

    רישום בספר ספקים/קבלנים - מחלקת רכש אספקה ומכרזים


 

חופש המידע:
 
   
בקשה להעמדת מידע לרשות הציבור - חוק חופש המידע  


ביטחון:

    בקשת רישיון לעריכת אסיפה/תהלוכה (משטרת ישראל)


  

השירות הוטרינרי:

 

  טופס בקשה לפטור לכלב טהור גזע

 

  טופס בקשה לפטור כלב מסיבות בריאותיות

 

  טופס החלפת בעלות על כלב

 

  טופס בקשה לדחיית חיסון כלבת מסיבות בריאותיות

 

 

לוח מרקט כפר-סבא
לוח מרקט כפר-סבא
דלג לתוכן העמוד