הנחות בארנונה ע"פ תקנות
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

הנחות בארנונה ע"פ תקנות

הנחות

הנחות בארנונה ניתנות למחזיקי נכסים בשטח השיפוט של עיריית כפר סבא, בהתאם לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) תשנ"ג – 1993 ובהתאם לצו הארנונה של עיריית כפר סבא.
תקנות אלו אומצו ואושרו במועצת הרשות .

הנחה בארנונה ניתנת למחזיק בנכס על פי הגדרתו מכוח סעיף 1 בפקודת העיריות .

הנחיות להגשת בקשה להנחה

  • מגיש הבקשה חייב להיות רשום בספרי העירייה כמחזיק בנכס ומתגורר בו בפועל, על פי הרשום בתעודת הזהות לפני הגשת טופס בקשה להנחה.
  • מחזיק שקיבל הנחה ברשות אחרת , ומעוניין כעת לקבל הנחה, עליו להמציא אישור כי אינו מקבל עוד הנחה ברשות הקודמת.
  • הנחה בארנונה ניתנת לשנת כספים אחת ויש לחדש את הבקשה בכל תחילת שנת כספים.
  • מי שזכאי ליותר מהנחה אחת, יקבל הנחה אחת בלבד- הגבוהה מביניהן.
  • המחזיק ביותר מנכס אחד, יקבל הנחה בעבור נכס אחד בלבד.
  • מחזיק בנכס אשר החזיק בנכס בחלקה של שנת הכספים, יקבל הנחה בשיעור יחסי למספר החודשים בהם החזיק בנכס.
  • מחזיק אשר ניתנה לו הנחה ולא שילם את יתרת הארנונה באותה שנת הכספים תבוטל לו ההנחה.

כיצד מבקשים הנחה בארנונה?

  • יש למלא טופס בקשה להנחה בארנונה בהתאם לסוג ההנחה המבוקשת.

  • יש לצרף את כל המסמכים הנדרשים לסוג ההנחה כמפורט בטופס.

  • לשלוח לאגף הכנסות את טופס הבקשה והמסמכים הנדרשים בדואר/ פקס/ דואר אלקטרוני או להגישם במחלקת הארנונה בהתאם לשעות קבלת קהל.

לבירור על הנחות נוספות ניתן לפנות למחלקת הגבייה

טל: 1700-700-253 | פקס: 09-7646426 | Email: Gvia@ksaba.co.il
שעות קבלת קהל : בימים א' –ה 8:00-12:00 וגם יום ג' 15:30-18:00

 

 

» ועדת הנחות

 

» מדיניות הנחות 2016

 

סוגי הנחות ע"פ תקנות:

 

לוח מרקט כפר-סבא
דלג לתוכן העמוד