אגף חירום וביטחון
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

אגף חירום וביטחון

יעוד האגף

 • פיקוח על אבטחת מוסדות החינוך בעיר הכוללים בתי ספר וגני ילדים
 • אבטחת מוסדות ואירועים עירוניים
 • תכנון והכנת העיר להתמודדות במצבי חירום שונים
 • הגברת תחושת בטחון לתושבי העיר
 • בטיחות במוסדות חינוך ובמוסדות עירוניים

תפקידים עיקריים

 • פיקוד, פיקוח ושליטה בסיור העירוני, השיטור המשולב ומוקד הביטחון
 • פיקוד ופיקוח על מאבטחי חברות השמירה המועסקים בחוזה האבטחה למוסדות העירייה השונים
 • פיקוח על חברות וספקי שירות אחרים הניתנים למחלקת בטחון\
 • מתן מענה לתושבי העיר בנושאי בטחון שוטפים
 • המשך יישום תכנית העבודה הרב שנתית בנושא כיבוי אש
 • יישום תכנית בטיחות בעבודה ובמוסדות חינוך
 • הקמת ותפעול יחידת השיטור העירוני

 

בעלי תפקידים - פרטי התקשרות

מוכנות לשעת חירום - מידע לתושב

מרכזי שיטור קהילתי

המשמר האזרחי

תחנת משטרת כפר סבא

משק לשעת חירום

רשימת מקלטים עירוניים בכפר-סבא

טופס בקשת רישיון לעריכת אסיפה/תהלוכה

לוח מרקט כפר-סבא
דלג לתוכן העמוד