אגף חירום וביטחון
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

אגף חירום וביטחון

יעוד האגף

 • פיקוח על אבטחת מוסדות החינוך בעיר הכוללים בתי ספר וגני ילדים
 • אבטחת מוסדות ואירועים עירוניים
 • תכנון והכנת העיר להתמודדות במצבי חירום שונים
 • הגברת תחושת בטחון לתושבי העיר
 • בטיחות במוסדות חינוך ובמוסדות עירוניים

תפקידים עיקריים

 • פיקוד, פיקוח ושליטה בסיור העירוני, השיטור המשולב ומוקד הביטחון
 • פיקוד ופיקוח על מאבטחי חברות השמירה המועסקים בחוזה האבטחה למוסדות העירייה השונים
 • פיקוח על חברות וספקי שירות אחרים הניתנים למחלקת בטחון\
 • מתן מענה לתושבי העיר בנושאי בטחון שוטפים
 • המשך יישום תכנית העבודה הרב שנתית בנושא כיבוי אש
 • יישום תכנית בטיחות בעבודה ובמוסדות חינוך
 • הקמת ותפעול יחידת השיטור העירוני

 

בעלי תפקידים - פרטי התקשרות

מוכנות לשעת חירום - מידע לתושב

מרכזי שיטור קהילתי

המשמר האזרחי

תחנת משטרת כפר סבא

משק לשעת חירום

רשימת מקלטים עירוניים בכפר-סבא

טופס בקשת רישיון לעריכת אסיפה/תהלוכה

לוח מרקט כפר-סבא
דלג לתוכן העמוד