מחלקת פיקוח על הבניה
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

מחלקת פיקוח על הבניה

 

 

נושא

פירוט

  זמן תקן במלל

זמן תקן  

שימוש חורג – שימוש שחורג מהשימוש בקרקע או בבניין והשימוש בו הוא לא למטרה שהוגדרה לו בתוכנית בניין עיר. שימוש חורג על ידי תושב 14 ימים

00:14:00:00

בניה לא חוקית – פיקוח הנדסי דיווח על בניה לא חוקית על ידי תושב או בעל תפקיד 3 ימים

00:03:00:00

פיקוח על הבניה – ליווי הביצוע  בדיקת שחרור/ הקטנת ערבות  10 ימים  00:10:00:00
בדיקת טופס 2  7 ימים

 00:07:00:00

בדיקת  טופס 4  30 ימים

00:30:00:00

בדיקת תעודת גמר  20 ימים

00:20:00:00

 מבנים מסוכנים דיווח על מבנה מסוכן על ידי תושב או בעל תפקיד מיידי מיידי
 טיפול בתלונה על מבנה מסוכן – יציאת פקח לשטח  מיידי  מיידי
 בדיקת מהנדס מבנים מסוכנים   2 ימים  

00:02:00:00

תלונות על בניה בלתי חוקית (פיקוח)  טיפול בפניה בנושא פיצול דירה  30 ימים

00:30:00:00

 

 

הדפסשלח לחבר
דלג לתוכן העמוד