אגף החינוך
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

אגף החינוך

 

 

נושא

פירוט

  זמן תקן במלל

זמן תקן  

 גני ילדים מטה

 

אירועים חריגים

יום

00:01:00:00

חזרה לפונה

יום 

00:01:00:00

ערעור

45 ימים

00:45:00:00

רישום

3 ימים

00:03:00:00

 הסעות

 

חזרה לפונה

יום

00:01:00:00

תחבורה ציבורית-מטרופולין

3 ימים

00:03:00:00

הסעות-חינוך מיוחד

3 ימים

00:03:00:00

הסעות-חינוך רגיל

3 ימים

00:03:00:00

בעיות רכבי הסעה מונעים

7 ימים

00:07:00:00

יסודי

חזרה לפונה

יום

00:01:00:00

מעבר זרם ממלכתי לממלכתי דתי

14 ימים

00:14:00:00

מעברים בין בתי ספר יסודיים

14 ימים

00:14:00:00

לשכת האגף

אירועים חריגים

יום

00:01:00:00

 תכנון ומינהל

פיתוח מוסדות

90 יום

00:90:00:00

 מדור רישום

 

חזרה לפונה

יום

00:01:00:00

בירורים

2 ימים

00:02:00:00

הנפקת אישור לימודים

3 ימים

00:03:00:00

ערעור-מיסודי לחטיבה

45 ימים

00:45:00:00

ערעור לתיכון

45 ימים

00:45:00:00

רישום - לתושבים חדשים

2 ימים

00:02:00:00

רישום – עקב שינוי כתובת בתוך העיר

3 ימים

00:03:00:00

 ילדים בסיכוי

מועדוניות

2 ימים

00:02:00:00

סייעות אישיות

2 ימים

00:02:00:00

סייעות רפואיות

יום

00:01:00:00

בעיות ביקור סדיר

2 ימים

00:02:00:00

מועדוניות

2 ימים

00:02:00:00

חזרה לפונה

יום

00:01:00:00

על יסודי

אירועים חריגים

יום

00:01:00:00

חזרה לפונה

יום

00:01:00:00

 

 

הדפסשלח לחבר
דלג לתוכן העמוד