ועדת הנחות
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

ועדת הנחות

הנחיות להגשת בקשה לועדת הנחות (הנחה כלכלית) 


המסמכים הנדרשים

  • טופס חתום, יש למלא את הטופס בכתב יד ברור וקריא ולצרף את המסמכים הנדרשים המפורטים.
  • צילום ת.ז. של המבקש
  • אישורים על הכנסות מכל מקור שהוא.
  • תלושי שכר עפ"י הפרוט המופיע בבקשה.
  • תדפיס עו"ש 4 חודשים.
  • אישורים מביטוח לאומי במידה ומקבלים קצבאות.
  • מסמכים משפטיים כגון דמי מזונות, הוצ' לפועל וכו'. פירוט מלא נמצא בטופס הבקשה.
  • במידה ויש חובות להוצאה לפועל – יש להביא תדפיס תיקים + קבלות על תשלומים במידה ושולמו.
  • מידע נוסף מצוי בטופס הבקשה.

בקשות ללא אישורים מתאימים לא יטופלו.

הודעה על מתן הנחה תשלח לאחר החלטת הועדה.

גובה ההנחה שתאושר תהיה על פי הנחיות משרד הפנים.

הגשת מסמכים:
פקס:
 09-7646426
דואר ישראל: רחוב ויצמן 137, בנין 4, קומה 1
דוא"ל: gvia@ksaba.co.il 

טפסים:

 

  בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית - עפ"י מבחן הכנסה
הדפסשלח לחבר
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
דלג לתוכן העמוד