תמיכות עירוניות
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

תמיכות עירוניות

הודעה על הגשת בקשות לקבלת תמיכה כספית לשנת 2017

 

הנכם מתבקשים למלא את כל הפרטים הנדרשים, בכתב קריא, על גבי הטפסים המצורפים מטה בלבד,  ולהחזירם אלינו, בצרוף המסמכים המבוקשים.

 

עם קבלת החומר הדרוש נוכל להמשיך ולטפל בבקשתכם.

  • חובה לציין את מספר חשבון הבנק בו מנוהלים הכספים הנוגעים לסניף כפר- סבא בלבד.

  • עמותות ארציות להן סניף בכפר-סבא, יש לתת נתונים ואישורים , הן לגבי הסניף הארצי והן לגבי הסניף המקומי , כפי שנדרש בטפסים.

  • לתשומת לבכם! טפסים שלא ימולאו במלואם כנדרש , כולל כל הפירוטים והחתימות, יוחזרו לעמותה ללא טיפול.

את המסמכים יש להעביר לגזברות העירייה בשעות העבודה, ומומלץ בתיאום טלפוני עם: רוחמה וייסמן, טל' 09-7649160.

 

המועד האחרון להעברת בקשת התמיכה הוא: 15/01/2017.

 

בכבוד רב,

 

שגיא רוכל , רו"ח
גזבר עיריית כפר- סבא

טפסים:

 

  טופס בקשה לקבלת תמיכה כספית לשנת 2017 (pdf)
  קריטריונים לתמיכה עירונית לשנת 2017 (pdf)
הדפסשלח לחבר
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
דלג לתוכן העמוד