טפסים - הנדסה
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
דלג על לוח אירועים
לוח אירועים

אירועי היום

אבגדהוש
לכל אירועי החודש

טפסים - הנדסה

 

במידה ובחרתם בטופס להורדה, יש לשלוח אותו לכתובת המייל handasaks@ksaba.co.il

 

 

  שם הטופס

  טופס מקוון

 טופס להורדה     

 

בקשה לעיון בבקשות והיתרים בתיק בנין

 

דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר

 

 

בקשה להיתר בניה:

הצהרה על כמות פסולת בניין

 

 

כתב התחייבות והוראות בלתי חוזרות (הפקעת שטח)

 

 

תצהיר מתכנן השלד

 

 

הודעה על מינוי אחראי לביקורת

 

 

 

כתב התחייבות עבור חיבור לביוב עירוני בקומת מרתף

 

 

תצהיר בעל/חוכר דירה בבית משותף ובבעלות משותפת עבור בקשה להיתר בניה

 

 

 

אישור ועד הבית לתוספת בניה

 

דוח תקינות מקלטים/מרחבים מוגנים לצורך קבלת פטור

 

 

בקשה לפטור מהחובה להתקין מקלט/להגדיל מקלט קיים

 

 

בקשה לרישום הערה לפי תקנה 27 

 

 

בקשה להיתר בניה במסגרת תמ"א 38:  

התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי  

 

 

בקרה הנדסית על בקשה להיתר מכוח תמא/38  

 

 

תצהיר מהנדס למבנה שאינו עומד בת.י. 413

 
 

 

תצהיר מתכנן השלד להיתר לתוספת בניה לפי תמא 38

 

 

תכנון עיר:

כתב הצהרה והתחייבות בדבר פרסום הפקדת תכנית מקומית/מחוזית 

 

 

התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי (תב"ע) 

 

 

מחלקת נכסים:    

בקשה להקצאת קרקע / מבנה 

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר
לוח מרקט כפר-סבא
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
דלג לתוכן העמוד