ניגוד עניינים
דלג על הודעות לתושב
הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות

ניגוד עניינים

שמות חברי המועצה שהגישו את המידע הדרוש לשם בדיקת קיום חשש לניגוד עניינים:

 • יהודה בן חמו
 • צביקה צרפתי
 • אמיר קולמן
 • אמיר גבע
 • מתי פז
 • איתן צנעני
 • פליאה קטנר
 • יהודה יוגד
 • רויטל לן כהן
 • דבורה שני
 • עילאי הרסגור הנדין
 • עמירם מילר
 • אהוד יובל לוי
 • אסתר הדנה
 • ענת קלומל
 • רויטל עמר שלום
 • שמעון פרץ
 • אורן כהן
  חוק ראש הרשות המקומית וסגניו (הצהרת הון), תשנ"ד-1993
  שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים לפי חוק התכנון והבניה
  הסדר ניגוד עניינים בין עיריית כפר-סבא לחבר המועצה מתי פז
הדפסשלח לחבר
דלג לתוכן העמוד