הרשות העירונית לבטיחות בדרכים
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

מנהלת הרשות העירונית לבטיחות בדרכים: גב' סיגל שטרית
כתובת: ויצמן 136 פינת הרצל 55 עיריית כפר סבא (משלוח דואר ויצמן 135)
טלפון: 09-7636597
פקס: 09-7646496
נייד: 050-3166219
דואר אלקטרוני: sigals@ksaba.co.il

קבלת קהל: בתיאום מראש

 
סמל הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

פעילות היחידה:
הרשות העירונית לבטיחות בדרכים רואה את החינוך כמשימה עליונה שמטרתה שמירה על חיי אדם, מניעת תאונות דרכים וחינוך להתנהגות בטיחותית, סובלנית ומכבדת את בני האדם.
צמצום מספר תאונות הדרכים נמצא בראש סדר העדיפות העירונית. הבטיחות בדרכים הנו בעל חשיבות מרבית נוכח העובדה שמדובר בחיי אדם ומעורבים בו היבטים בתחומי התשתיות, האכיפה והגורם האנושי.

ייעודו של הרשות העירונית לבטיחות בדרכים כגוף המוביל בעיר את החינוך לבטיחות בדרכים , לקיחת אחריות אישית ושותפים פעילים במאבק לשינוי תרבות הנהיגה והזהירות של הולכי הרגל.
ליזום ולהפעיל הערכות קהילתיות יישובית אפקטיבית שתיצור אקלים חברתי למאבק בתאונות דרכים בעיר. על ידי הטמעת שינויים התנהגותיים בקרב הציבור לרבות תלמידי העיר, לחנך לאחריות אישית ואחריות חברתית, להעצים את הצוותים החינוכיים העוסקים בתחום, לגבש מסגרות ונוהלי בטיחות במוסדות חינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ולהביא בסופו של דבר לשינוי תפיסתי ומעשי של תרבות התנהגות בכבישים.

תפקידים עיקריים:
הכנת תכנית עבודה שנתית מותאמת תקציב ויישומה כאשר מבוססת על ניתוחי תאונות דרכים בעיר ותוך התייחסות להיבטי: חינוך, הסברה, אכיפה, אוכלוסיות ומגזרים. בהלימה לתכנית עבודה של הרשות הלאומית.
ניצול תקציב רשות העירונית לבטיחות בדרכים לייעודו עפ"י קריטריונים לתקצוב.
מתן מענה למוקדי סיכון תשתיתיים ותרבותיים ברחבי העיר על ידי ייזום וביצוע פעולות בתחומי האכיפה, ההנדסה, החינוך, ההסברה והקהילה.
הגברת המודעות לבטיחות בדרכים על ידי ייזום וביצוע פעולות חינוך הסברה והדרכה לכלל האוכלוסייה.
ניהול מעקב שוטף אחר תאונות דרכים ברשות, הקמת ועדת תחקיר תאונות דרכים דיווח לגורמים הרלוונטיים, למידת המסקנות בעקבותיהן ומתן מענה למוקדי הסיכון על ידי פתרונות בטיחותיים.
תיאום והפעלת כל הגופים, הארגונים והגורמים שיש להם נגיעה לבטיחות בדרכים והיכולת לסייע לקידום הבטיחות.
מהווה גורם מקשר בין העירייה לרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.

 

דבר ראש העיר

דבר ראש העיר

הודעה בדבר אכיפת תקנות רכיבה בטוחה על אופניים חשמליים

הודעה בדבר אכיפת תקנות רכיבה בטוחה על אופניים חשמליים

על פי חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים תשע"ז
20/12/2017
איגרת להורים בנושא בטיחות בדרכים

איגרת להורים בנושא בטיחות בדרכים

מפות מסלול בטוח לשנה"ל תשע"ח

מפות מסלול בטוח לשנה"ל תשע"ח

המלצות להורים להגברת בטיחות ילדים בהסעות

המלצות להורים להגברת בטיחות ילדים בהסעות

אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

אתר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

ועדת בטיחות בדרכים

ועדת בטיחות בדרכים

עיקרי תכנית העבודה

עיקרי תכנית העבודה

חדשות ועדכונים

חדשות ועדכונים

אופניים חשמליים

אופניים חשמליים

גמלאים

גמלאים

תכניות באחריות היחידה

תכניות באחריות היחידה

פעילויות זה"ב בבתי הספר היסודיים בכפר סבא

פעילויות זה"ב בבתי הספר היסודיים בכפר סבא

פעילויות זה"ב בבתי הספר העל יסודיים בכפר סבא

פעילויות זה"ב בבתי הספר העל יסודיים בכפר סבא

אגף זהירות ובטיחות בדרכים - משרד החינוך

אגף זהירות ובטיחות בדרכים - משרד החינוך

סרטונים

סרטונים

גלריית תמונות

גלריית תמונות

תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד