פרויקט בנק הזמן כפר סבא

מזה כתשע שנים פועל בכפר סבא בנק הזמן שהינו פרויקט של המחלקה לעבודה קהילתית.

רכזת הפרויקט:

מיכל אלמוג
עו"ס קהילתית
09-7641107
הרעיון שעומד בבסיסו של הפרויקט הוא החלפת זמן/שירותים בין אנשים. על כל שעה שאדם נותן מזמנו למישהו, הוא זכאי לקבל שעה  בכל תחום שהוא מאדם אחר.

מספר המשתתפים בפרויקט: כיום 195 אנשים חברים בבנק הזמן הכפר סבאי מגיל 22 ועד 90 +.

בארץ בנק הזמן הוקם בתקופה קשה מבחינה כלכלית, חברתית וביטחונית. המצב החברתי-כלכלי שאפיין את החברה הישראלית בשנים אלה היווה תמריץ לפיתוחו של הרעיון בארץ. הצמצום שחל בשירותים הניתנים על-ידי המגזר הממלכתי והציבורי יחד עם הירידה בכוחו של המעמד הבינוני הביאו לכך שגם אנשים שחשו יציבות כלכלית החלו להתמודד עם קושי במימון השירותים שלהם הם זקוקים. בנק הזמן היווה פתרון מעצם כך שהרעיון המונח בבסיסו של בנק הזמן מאפשר להשתמש בזמן כתחליף לכסף; בכך מנצל בנק הזמן את היכולות האנושיות בקהילה ומחזק את החוסן החברתי והכלכלי של חבריה.

מטרות הפרויקט:

  • רווחת התושבים- קבלת שירותים ללא תמורה כספית.

  • יצירת קהילה- רשת חברתית.

  • העצמת התושבים.

המטרות משלימות זו את זו ומובילות ליצירת קהילה חזקה, מגובשת ותומכת המושתת על קשרי ההון האנושי הטמון בה לצורך שיפור רווחת תושביה.