הזמנה להגשת טורי דעה ועמדה לאתר "אקטיביסטית"

אנו, מועצת נשים כפר סבא- קידום מעמד האישה, מזמינות פעילות אקטיביסטיות פמיניסטיות, וגם פעילים מכפר סבא ומכל רחבי הארץ, לשלוח אל המערכת טורי דעה/עמדה שיכללו תיעוד של מעורבות בפעילות שטח - ניתוח וביקורת מציאות מנקודת מבט פמיניסטית, אמירה על מציאות נכספת, מענה לטענות מקובלות נגד פמיניסטיות ופמיניזם, תיעוד של פעילות שטח פמיניסטי או סוגיה שקשורה בה.

הטורים שייבחרו ע"י צוות העורכות יועלו לאתר "אקטיביסטית" שמנגיש ידע מהשדה האקטיביסטי פמיניסטי. הטורים באתר כתובים בשפה פשוטה וידידותית והוא מוקדש לזכרם של יונת וחיליק קלר ז"ל, תושבי מכפר סבא, שהיו פעילים/ות שנים רבות בפרויקטים ויוזמות פמיניסטיות מגוונות.

למעבר לאתר אקטיביסטית

קווים מנחים:

  • הטורים ייכתבו בעברית או בערבית.
  • היקף הטור לא יעלה על 600 מילים.
  • יש לשלוח את הטורים עד לתאריך 28/2/2023
  • כתובת מייל למשלוח הטורים: [email protected]

תהליך הבחירה והעריכה בהתאם לערכים, תחום רלוונטי ותמהיל קיים באתר.
בחירת הטורים שיתקבלו ויועלו לאתר תתבסס על קריאה של שתי העורכות, אסתר הרצוג ומיכל זאבי. טורים שייבחרו יעברו עריכת תוכן ועריכה לשונית.

נושאים לדוגמה: אימהות, משפחה, אלימות נגד נשים, תקשורת, אמנות, רווחה, ארגוני נשים, חינוך, דת, אקטיביזם פוליטי וחברתי, שלום ומלחמה, שוק העבודה, מגדר ואקדמיה, כלכלה, מין מיניות ונטייה מינית, משפט, זנות פורנוגרפיה וסחר בנשים, צבא, בריאות, גברים כבני ברית, מדע וטכנולוגיה ועוד ועוד.

*עיריית כפר סבא איננה אחראית על התכנים.