פירוט הסדרי נגישות מבני אגף קיימות ואגף חזות העיר

שם שנת ביצוע כתובת סוג שירות חניית נכים כניסה נגישה מעלית שרותי נכים מערכת הכוונה קולית/ סימונים מערכת שמע
הנהלת אגף קיימות

התאמות בלבד 2020

משה דיין 30

 קבלת קהל

בחניון הצמוד וברחוב

+

+

לא מותאמים

 

 +

מרכז קיפוד

2018

 החי"ש מרכז מיחזור וקיימות בחניון בסמטת אנוש

+

לא רלוונטי

+

 

+

הנהלת אגף חזות העיר

התאמות בלבד 2020 

משה דיין 30 קבלת קהל בחניון הצמוד וברחוב

+

+

לא מותאמים

 

+

 

פירוט מערכות שמע*:

תיאור המיקום העובד מערכת לולאת השראה מגבר אישי לולאת השראה היקפית
 מזכירות אגף איכות סביבה   מזכירות

+

+

  
 מח' ניקיון   מזכירות

+

 

 
 מח' גנים ונוף  מזכירות

+

 

 
 אגף קיימת  מזכירות

+