ועדה לדיור ציבורי

שם

תפקיד

סיעה /אחר

עילאי הרסגור הנדין יו"ר מרצ
עו"ד קרן חגואל גרשון חברה כפר סבא בראש
תמיר יהודה חבר ליכוד
רענן מור חבר ליכוד
בקי יחזקאל חברה דרך חדשה
הדר לביא חברה כפר סבא מתקדמת
אורי מור חבר כפר סבא מתקדמת
יגאל שמש חבר מרצ
יגאל פאר חבר כפר סבא בראש
אמיר עשבי חבר כפר סבא בראש
טלי שקד חברה כפר סבא מתקדמת
קרנית קהן חברה הרשימה שלנו
אריאל חורי חבר דרך חדשה
צילה בן עזרא מזכירת הועדה מזכירת סגן ראש העיר
 
פרוטוקולים הועדה לדיור ציבורי