ועדה להקמת מכללה אקדמית

שם

תפקיד

סיעה/אחר

עו"ד אהוד יובל לוי יו"ר תפו"ח
עו"ד יוסי סדבון  חבר כפר סבא בראש
יולי גת  חברה דרך חדשה
מירון ליבוביץ  חבר דרך חדשה
אלי חיון  חבר דרך חדשה
ירון גנץ  חבר ליכוד
משה פרוטר  חבר הרשימה שלנו
יגאל שמש  חבר מרצ
אמיר עשבי  חבר כפר סבא בראש
איילת בנימיני  חברה כפר סבא מתקדמת
יעל סער  חברה כפר סבא מתקדמת
אביבה אדלר  חברה תנופה
תומר חלי מזכיר הועדה מנהל מרכז צעירים