ועדת שקיפות

שם

תפקיד

סיעה/אחר

עו"ד אהוד יובל לוי יו"ר תפו"ח
ד"ר ענת קלומל חברה תפו"ח
ליאת שרעבי קרט חברה דרך חדשה
אבי תשובה חבר דרך חדשה
ד"ר צבי קליין חבר דרך חדשה
יאיר רדיע חבר ליכוד
הדר לביא חברה כפר סבא מתקדמת
איילת לאונוב חבר כפר סבא מתקדמת
דורית ברק חברה כפר סבא מתקדמת
יובל מישורי חבר כפר סבא מתקדמת
גילה בן שלמה חברה כפר סבא מתקדמת
שרון דרורי חברה הרשימה שלנו
גיא פלאוט חבר מרצ
 חיים צבי רז חבר תנופה
 קורנה שרייבמן חברה כפר סבא בראש
 דליה חרמון חברה כפר סבא בראש
יאנה קרייטמן חברה כפר סבא מתקדמת
ארנון הראל חבר מועצת ארגוני המתנדבים
  מזכיר/ת הועדה