חזון היער העירוני

ברחבי העיר כפר סבא נטועים עשרות אלפי עצים מסוגים שונים. יופיים, גודלם והדרם מספרים את סיפורה של העיר.

העצים הם הגורם החי המשמעותי ביותר מבחינת תרומתם והשפעתם על הסביבה העירונית. בישראל מעל 90% מהאוכלוסייה מתגוררים בערים המתאפיינות בבנייה דחוסה, בצפיפות תושבים, בזיהום סביבתי ובתופעת אי החום העירוני. ידוע כי העצים הגדלים בסביבה העירונית נותנים מענה לאתגרי התקופה, בהיותם תורמים לעיר מהיבטים רבים, כמו נוף, אסתטיקה, אקלים, אקולוגיה, אוויר נקי ,חברה וכלכלה. העץ יוצר בסביבתו מיקרו-אקלים נעים, בכך שהוא מחליש את עוצמת המעלות ומקטין את הרוחות, מפחית את הטמפרטורה שבסביבתו בכ-5 מעלות ואת עומס החום בכ-30%. יתר על כן, העץ סופג אבק ותרחיפים, קולט פחמן דו-חמצני ופולט חמצן. לעץ השפעה מרגיעה על בני האדם, הוא מייפה את הסביבה במופעים נאים ומשפר לאין ערוך את איכות החיים. העצים מהווים מוקד משיכה לבעלי חיים רבים, כמו עופות וחרקים, ותורמים לשיפור המגוון הביולוגי בעיר. בנוסף לכך, העצים מעלים את הערך הכלכלי של הנכסים בקרבתם. תרומתו הכלכלית של העץ לסביבה העירונית מוערכת בכ-50-100 דולר בשנה (אגר' ישראל גלון, משרד החקלאות).

עיריית כפר סבא אימצה ומתנהלת לפי עקרונות עיר ירוקה ועיר בת קיימא, ולפיכך מחויבת העיר בשמירתה על הנוף ועל איכות הסביבה. כחלק מאידאל זה הציבה העירייה יעד לנטיעות של כ-1000 עצים בשנה, שיקום ושימור עצים בוגרים הכוללים טיפולי אורטופדיה וטיפול במזיקים , שיפור תנאי תת הקרקע להתפתחות מיטבית של עצים, בחירת מיני עצים איכותיים לנטיעה. כמו כן העירייה פועלת בקיום תכניות חינוכיות בהעלאת המודעות בשמירה על העצים, ומבצעת קשר פעיל עם קבוצת נאמני אילנות כפר סבא.