לוח חופשות בגני הילדים תשפ"ד 2023-2024

להלן מועדי חופשות משרד החינוך וקייטנות הגנים:

למעבר ללוח חופשות גני החינוך המיוחד

ערב ראש השנה וראש השנה

תאריכים: 15-17/9/23
ימים בשבוע: ו'-א'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

תאריכים: 24-25/9/23
ימים בשבוע: א'-ב'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


חופשה בין כיפור לסוכות

תאריכים: 26/9/23
ימים בשבוע: ג'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

תאריכים: 27-28/9/23 קייטנה
ימים בשבוע: ד'-ה'
פירוט: סה"כ 2 ימי פעילות יול"א וקצר


ערב סוכות וסוכות

תאריכים: 29/9/23
ימים בשבוע:
ו'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

חול המועד סוכות

תאריכים: 1-4/10/23 קייטנה
ימים בשבוע: א'-ד'
שעות פעילות: 07:30-17:00
פירוט: סה"כ 4 ימי פעילות יול"א וקצר

הושענא רבה ושמחת תורה

תאריכים: 5-6/10/23
ימים בשבוע: ה'-ו'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


שבתון בחירות לרשויות המקומיות

תאריכים: 31/10/23
ימים בשבוע: ג'
פירוט: שבתון, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


ערב חנוכה

תאריכים: 7/12/23 לימודים כרגיל
ימים בשבוע: ה'
פירוט: לימודים כרגיל

חנוכה

תאריכים: 10-14/12/23 קייטנה
ימים בשבוע: א'-ה'
שעות פעילות: 07:30-17:00
פירוטסה"כ 5 ימי פעילות יול"א וקצר

תאריכים: 15/12/23
ימים בשבוע: יום ו' חופשה
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


תענית אסתר

תאריכים: 21/3/24 לימודים כרגיל
ימים בשבוע: ה'
פירוט: לימודים כרגיל

פורים

תאריכים: 24/3/24
ימים בשבוע: א'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

שושן פורים

תאריכים: 25/3/24 קייטנה
ימים בשבוע: ב'
שעות פעילות: 07:30-17:00
פירוט: סה"כ 1 ימי פעילות יול"א וקצר


חופשה לפני ערב פסח

תאריכים: 14-18/4/24 קייטנה
ימים בשבוע: א'-ה'
שעות פעילות: 07:30-17:00
פירוט: סה"כ 5 ימי פעילות יול"א וקצר

תאריכים: 19/4/24
ימים בשבוע: ו'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

יום לפני חג פסח

תאריכים: 21/4/24
ימים בשבוע: א'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

ערב פסח, פסח, חול המועד פסח

תאריכים: 22-23/4/24
ימים בשבוע: ב'-ג'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

חול המועד פסח וחג שני

תאריך: 24-29/4/24
ימים בשבוע:  ד'-ב'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

אסרו חג, מימונה

תאריך: 30/4/24 לימודים כרגיל
ימים בשבוע: ג'
פירוט: לימודים כרגיל יול"א וקצר


יום הזיכרון

תאריכים: 13/5/24
ימים בשבוע: ב'
שעות פעילות: 7:30-12:00
פירוט: יום לימודים קצר


יום העצמאות

תאריכים: 14/5/24
ימים בשבוע: ג'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


ל"ג בעומר

תאריכים: 26/5/24 לימודים כרגיל
ימים בשבוע: א'
פירוט: לימודים כרגיל יול"א וקצר


ערב שבועות ושבועות

תאריכים: 11-12/6/24
ימים בשבוע: ג'-ד'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


יום אחרון לשנה"ל תשפ"ד

תאריך: 30/06/24
ימים בשבוע: א'
פירוט: הלימודים מסתיימים כרגיל


קייטנות יול"א חודש יולי

תאריכים: 01/07/24 עד 31/07/24 קייטנה
ימים בשבוע: א'-ה'
שעות פעילות: 07:30-17:00
פירוט: סה"כ 23 ימי פעילות יול"א וקצר


הערות חשובות:

 • יתכנו שינויים בהתאם לפרסומי חוזר מנכ"ל משרד החינוך ולקול הקורא של החגים.
 • ייתכנו שינויים בפעילות בימי חג של המגזר (עיד אל פיטר וחג הקורבן) בשל חוסר בצוות.
 • בכל מקרה בו לא תתקיים פעילות בקייטנות עקב סיבות כמו: סגר, מגפה, כוח עליון או מלחמה חלילה, יבוצע החזר בגין התשלום להורים.

קייטנות:

 • הקייטנות בגני הילדים יפעלו בימים א'-ה' בלבד, ללא ימי שישי.
 • פעילות חודש יולי תתקיים בהתאם להנחיות משרד החינוך ולחקיקה הרלוונטית.
 • עלות הקייטנות כפופות לסבסוד משרד החינוך ובהתאם לפרסומי קולות קוראים של משרד החינוך, אשר יתקבלו ברשות בסמוך לקייטנות.
 • עלות קייטנת הקיץ לשנת הלימודים תשפ"ד, תחושב על פי 23 ימי קייטנה ובהתאם לקול הקורא של משרד החינוך, עד סוף חודש יולי.
 • בגנים הקצרים - הורים לילדים בגנים אלו נדרשים לבצע רישום לקייטנה באופן יזום דרך אתר העירייה, בקישור ייעודי שייפתח לקראת מועד הקייטנה ע"י החברה לתרבות ופנאי.
 • הקייטנות יפעלו עד השעה 13:00 ויופעלו ע"י החברה לתרבות ופנאי.
 • פתיחת הקייטנות כפופה למינימום 25 נרשמים. (ייתכן ויידרש איחוד גנים לצורך פתיחת קייטנה). התשלום עבור קייטנות אלו הינו דרך החברה לתרבות ופנאי.
 • בימי חג החנוכה וחופשת משרד החינוך לפני פסח תיפתח הרשמה לקייטנות בגנים הקצרים. בחג הפורים הגנים הקצרים סגורים.
 • הורים לילדים בגני היול"א שיוצאים בשעה 14:00 במהלך השנה, אינם רשומים לקייטנות ולכן, נדרשים לבצע רישום לקייטנה באופן יזום דרך מחלקת חינוך קדם יסודי, באמצעות קישור ייעודי להרשמה שייפתח לקראת מועד הקייטנה ויפורסם להורים דרך ועדי הגנים.
 • (הרישום לקייטנה בגני יול"א לילדים שיוצאים בשעה 14:00 בשנת הלימודים, יתאפשר עד השעה 13:00 או עד 14:00 או עד 17:00)
 • הורים לילדים בגני היול"א ושיוצאים בשעה 17:00 לאורך השנה, אינם נדרשים בביצוע הרשמה לקייטנות. הקייטנות יפעלו עבורם כרגיל. לא נדרשת פעולה נוספת.

מספרי טלפונים חשובים:

 • לבירורים בנושא קייטנות בגני היול"א: 
  מחלקת חינוך קדם יסודי, טל': 09-7649244
  טופס מקוון לפניות בנושא קבלות עבור הקייטנות

   
 • לבירורים בנושא קייטנות בגנים הקצרים: 
  החברה לתרבות ופנאי, טל': 09-7640881
  לפניות בנושא קבלות לקייטנות בגנים הקצרים, יש לפנות לחברה לתרבות.
   
 • להסדרי נגישות פרטניים ניתן לפנות למייל: [email protected] או בטלפון: 09-7649244

תמונה נושאית ילדה וילד משחקים בקוביות בגן ילדים