מידע ועדכונים להורים לשנת תשפ"א

» הודעה להורים אודות נתוני הרישום לגני הילדים (11/7/21)

» הודעת עיריית כפר סבא אודות עלויות קייטנות החופש הגדול (11/7/21)

» עדכון להורים אודות השיבוצים לגני הילדים (08/07/21)

» הודעה להורי הגנים אודות מתווה פעילות "בית הספר של החופש הגדול" (10/6/21)

» הודעה להורי הגנים בדבר תשלומי הורים לשנת תשפ"א (08/6/21)

» הודעה להורים בדבר פעילות פרויקט אפונים בגני הילדים (24/5/21)

» בהמשך לירידה בתחלואה הנחה ראש העיר רפי סער על החזרת גני הילדים לפעילות בימי שישי, החל מתאריך 5.3.21

»  הודעה להורים אודות מודל האבטחה בגני ילדים (25/2/21)

​​לוח חופשות בגני ילדים יול"א לשנת תשפ"א
הודעה להורים לקראת רישום לגני ילדים תשפ"ב
הודעה להורי הגנים בנושא תשלומים לשנת תשפ"א
הודעה להורי הגנים באשר לחזרת הפעילות בימי שישי החל מה-04.12
מכתב להורי הגנים לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"א

טפסים:

*טופס להורדה יש להעביר לגננת הגן.