אגרת המחלקה לחינוך הקדם יסודי לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד

לוח חופשות תשפ"ד

לוח חופשות בגני הילדים לשנת תשפ"ד

לוח חופשות בגני החינוך המיוחד לשנת תשפ"ד

טפסים:

*טופס להורדה יש להעביר לגננת הגן.