שירות איסוף בקבוקי פיקדון של תאגיד אל"ה מתבצע ישירות מול בית העסק, החברה, בתי ספר, תושבים ומוסדות.

נוהל הפינוי:

  1. על מבקש האיסוף להוריד ולמלא טופס הנמצא באתר התאגיד.
  2. לאחר מכן, יש לשלוח בפקס את הטופס לצורך פתיחת לקוח במערכת.
  3. בשלב הבא- יש לפתוח קריאה במוקד אל"ה, טל' 1-700-700-310.
  4. האיסוף יתבצע ללא עלות מול הגוף המבקש. התמורה בגין הפיקדון עוברת ישירות לחשבון הבנק של בית העסק/ מוסד.