הורים יקרים,

לאור בקשות רבות יפתח הרישום להגרלה לכפר הדמוקרטי לשבוע נוסף, מיום ראשון, 2.5.2021, עד ליום ראשון 9.5.2021. 

הרישום הוא לשלושת הנתיבים: דמוקרטי, מונטסורי וסאדברי. ניתן להרשם באתרים של שלושת הנתיבים בקישורים הבאים:

בברכה,
אגף החינוך