עיריית כפר סבא מציגה לתושבות ותושבי העיר את תכנית העבודה לשנת 2021 המבוססת על התקציב העירוני המאושר, וזאת כחלק ממדיניות השקיפות העירונית.

אנו שמחים להציג בפניכם, תכנית עבודה שנתית מפורטת לשנת 2021.
עיריית כפר סבא הטמיעה בשנים האחרונות תפיסות עבודה המבוססות על תכנון, נתונים, מדדים ויעדים לניצול נכון של משאבי העירייה ולשירות מיטבי לציבור.

האגף לתכנון אסטרטגי ושיתופיות, בשיתוף כלל יחידות העירייה, הוביל את כתיבת תכנית העבודה השנתית, הנגזרת ממטרות העירייה ויעדיה.
אנו בעירייה, מבצעים מעקב שוטף על עמידתנו בתכנית העבודה ובמשימות שהוגדרו מתוך תפיסה כי אנו כמשרתי ציבור, מחויבים לממש את התוכנית למען הציבור.
 
השנה, שופר התהליך אף יותר כאשר בוצע ממשק מלא לתקציב העירוני כך ששני מסמכי ליבה אלו, התקציב ותכנית העבודה השנתית חופפים לחלוטין.
במהלך שנת 2021 יושלם תהליך מיחשוב התהליך באופן שיאפשר בקרה שוטפת לכל אורך השנה בכלי טכנולוגי מתקדם.

כחלק ממדיניות השקיפות העירונית, אנו מביאים את כלל המידע לציבור, ופתוחים לקבל הערות, שאלות ובקשות כתמיד.

אנו מאחלים לכולנו שנת עבודה פורייה ויעילה ומתחייבים להמשיך ולפעול כדי להפוך את עיריית כפר סבא לעירייה הטובה בישראל.

שלכם,
הנהלת עיריית כפר סבא ועובדי העירייה

*תכנית העבודה כפופה לשינויים על פי שיקול דעת הבלעדי של העירייה ובהתאם לצרכי העירייה מעת לעת, ובכפוף לתקציב. בכל מקרה בו קיימת סתירה בין התקציב המופיע בספר תכניות העבודה לתקציב המופיע בספר התקציב, יקבע ספר התקציב.

ספר תוכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2021

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2021 (גרסת Office 365)

תכנית עבודה מקושרת תקציב לשנת 2021 (גרסת Office 2013-19)