סיירת טבע עירוני הינה יוזמה חדשנית של מחלקת קיימות בשיתוף עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה.

את הסיירת הוחלט להקים בעקבות קיום סקר טבע עירוני שנערך ב-2013 במסגרתו אחת מהתובנות המרכזיות הייתה שתושבים שנמצאים בשטח יוכלו להשתלב בעשייה לקדום הטבע שבעיר. המתנדבים מפעילים פרויקטים משמעותיים התורמים לעתיד הטבע העירוני ועונים על צרכים שעלו בסקר הטבע העירוני האחרון.

מטרת הסיירת לשתף את התושבים ולקחת חלק פעיל בחקר, בפיתוח ובמעקב אחר צמחיה ובעלי חיים שקיימים בעיר. חברי הסיירת קיבלו הכשרה מקצועית בתחום טבע, אקולוגיה, עירוניות, מגוון מינים על ידי צוות מחלקת קיימות, היחידה האזורית ומוחים נוספים. (החברה להגנת הטבע, ניטור פרפרים).

כ- 20 תושבים מתנדבים קיבלו הכשרה בתחילת הפעילות (4 מפגשים) ובהמשך להם התפצלו לשלוש קבוצות עניין: בעלי חיים, צמחי בר ועצים ותיקים.

קבוצת בעלי החיים

 עוסקת בפרויקט לניטור פרפרים. ניטור פרפרים הינו דבר חשוב מאוד בכל סביבה ובסביבה עירונית על אחת כמה וכמה היות והפרפרים הם ביו-אינדיקטורים – המספרים לנו לפי נוכחותם או אי נוכחותם על המצב הסביבתי בסביבה.

מטרות הקבוצה:

 1. ניטור תפקוד המערכות האקולוגיות בעיר על-ידי מינים המהווים אינדיקטורים טבעיים.

 2. שימור מיני הפרפרים המתקיימים באזור.

 3. בחינת תנאי מחייה טובים לשעירים בעיר.

 4. ניטור מצב המדבירים הטבעיים בעיר.

 5. הסקת מסקנות ובחינת המלצות גינון ותחזוקה, למען עידוד מגוון המינים העירוני.

 6. אימוץ המסדרון האקולוגי כחלק ממערך השטחים הפתוחים בעיר.

קבוצת העצים

עוסקת בפרויקט לשילוט עצים ותיקים בעיר – התושבים המתנדבים עוסקים באיתור עצים משמעותיים מבחינת מראה והיסטוריה, ובאיסוף חומר היסטורי ובוטנאי.

מטרות הקבוצה:

 1. הנגשת מידע על עצים העיר לתושבי כפר סבא על ידי שילוט עצים במרחב הציבורי.

 2. הגברת הקשר ותחושת הזהות של תושבי העיר למקום, על ידי הגברת הידע הבוטני וההיסטורי בסביבתם.

 3. הרחבת מעגלי האכפתיות הציבורית לשמירה על עצים והפיכת הציבור ל"סוכנים" של שמירה ושימור.

קבוצת פרחי הבר

קבוצה האמונה על שימור פרחי הבר בעיר. המסגרת פעילות הקבוצה זרעו החברים פרחי בר בגנוניות בעיר והטמינו פקעות של רקפות בקירות בעיר. מופעי פריחה ייחודיים נצפו בעונת הפריחה.

מטרות הקבוצה:

 1. דאגה לקיומה של צמחייה המורכבת מפרחי בר בשטחה של כפר סבא ואחריות לשימורה.

 2. הרחבת שטחי המפגש של תושבי כפר סבא עם הצמחייה הטבעית של ארץ ישראל.

 3. הגדלת שטחי הזריעה, נטיעה ושתילה של צמחים מהטבע בתוך העיר, בגניה, בגינותיה, בשמורות ובפארק.

לכל קבוצה בסיירת הטבע תכניות משמעותיות להמשך בהתאם למטרות וליעדים שהוגדרו בתחילת הדרך. המתנדבים מבצעים תפקידים במסירות תוך לקיחת אחריות, הגדלת ראש, יוזמה ומעורבות פעילה בקידום הסוגיות השונות.

מעוניינים להירתם למען עתיד ירוק בעיר כפר סבא? התנדבו לסיירת הטבע העירוני!

לפרטים נוספים :
אגף קיימות, מייל: [email protected], טל' 09-9745259