תושבות ותושבים יקרים, 

פיקוד העורף מעדכן:

איזור ההתרעה = היישוב שאתם נמצאים בו בזמן אזעקה.

מהיום קל לזכור: כפר-סבא היא "כפר-סבא" באמצעי התקשורת.

פרטים נוספים באתר פיקוד העורף