לוח חופשות בגני הילדים תשפ"ג 2022-2023

להלן מועדי חופשות משרד החינוך:

למעבר ללוח חופשות גני החינוך המיוחד

ערב ראש השנה וראש השנה

תאריכים: 25-27/9/22
ימים בשבוע:
א'-ג'
פירוט: חופשה, סה"כ 0 ימי פעילות יול"א וקצר


ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים

תאריכים: 4-5/10/22
ימים בשבוע:
ג'-ד'
פירוט: חופשה, סה"כ 0 ימי פעילות יול"א וקצר


ערב סוכות וסוכות

תאריכים: 9-10/10/22
ימים בשבוע:
א'-ב'
פירוט: חופשה, סה"כ 0 ימי פעילות יול"א וקצר

חול המועד סוכות

11-13/10/22
ימים בשבוע:
ג'-ה'
שעות פעילות: 7:30-17:00
פירוט: סה"כ 3 ימי פעילות יול"א וקצר

הושענא רבה ושמחת תורה

תאריכים: 16-17/10/22
ימים בשבוע: 
א'-ב'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

אסרו חג

תאריכים: 18/10/22
ימים בשבוע: 
ג'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


שבתון בחירות לכנסת ה- 25

תאריכים: 1/11/22
ימים בשבוע:
ג'
פירוט: שבתון, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


חנוכה

תאריכים: 18-19/12/22
ימים בשבוע:
א'-ב'
פירוט: לימודים כרגיל

תאריכים: 20-26/12/22
ימים בשבוע:
ג'-ב' (יום ו' חופשה)
שעות פעילות: 7:30-17:00
פירוט: סה"כ 5 ימי פעילות יול"א וקצר


תענית אסתר

תאריכים: 6/3/23
ימים בשבוע: 
ב'
שעות פעילות: 7:30-17:00
פירוט: סה"כ 1 ימי פעילות יול"א וקצר

פורים

תאריכים: 7/3/23
ימים בשבוע: 
ג'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

שושן פורים

תאריכים: 8/3/23
ימים בשבוע: 
ד'
שעות פעילות: 07:30-17:00
פירוט: סה"כ 1 ימי פעילות יול"א וקצר


חופשה לפני ערב פסח

תאריכים: 28-30/3/23
ימים בשבוע: 
ג'-ה'
שעות פעילות: 07:30-17:00
פירוט: סה"כ 3 ימי פעילות יול"א וקצר

תאריכים: 31/3/23
ימים בשבוע: 
ו'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

תאריכים: 2-3/4/23
ימים בשבוע:
א'-ב'
שעות פעילות: 7:30-17:00
פירוט: סה"כ 2 ימי פעילות יול"א וקצר

יום לפני חג פסח

תאריך: 4/4/23
ימים בשבוע: ג'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

ערב פסח, פסח, חול המועד פסח

תאריכים: 5-11/4/23
ימים בשבוע:
ד'-ה' , ו'-ג'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

שביעי של פסח

תאריך:12/4/23
ימים בשבוע:
ד'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר

מימונה

תאריך: 13/4/23
ימים בשבוע:
ה'
שעות פעילות: 07:30-17:00
פירוט: סה"כ 1 ימי פעילות יול"א וקצר


יום הזיכרון

תאריכים: 25/4/23
ימים בשבוע:
ג'
שעות פעילות: 7:30-12:00
פירוט: יום לימודים קצר


יום העצמאות

תאריכים: 26/4/23
ימים בשבוע:
 ד'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


ל"ג בעומר

תאריכים: 9/5/23
ימים בשבוע:
 ג'
שעות פעילות: 07:30-17:00
פירוט: סה"כ 1 ימי פעילות יול"א וקצר


ערב שבועות ושבועות

תאריכים: 25-26/5/23
ימים בשבוע:
ה'-ו'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


יום אחרון לשנה"ל תשפ"ג

תאריך: 30/06/23
ימים בשבוע:
ו'
פירוט: הלימודים מסתיימים בשעה 12:00


קייטנות יול"א חודש יולי

תאריכים: 01/07/23 עד 31/07/23
ימים בשבוע: 
א'-ה'
שעות פעילות: 7:30-17:00
פירוט: סה"כ 21 ימי פעילות יול"א וקצר

ט' באב

תאריכים: 27/7/23
ימים בשבוע:
ה'
פירוט: חופשה, 0 ימי פעילות יול"א וקצר


הערות חשובות:

  • בימי הקייטנה גני הילדים יפעלו בימים א'-ה' בלבד, ללא ימי שישי.
  • פעילות חודש יולי תתקיים בהתאם להנחיות משרד החינוך ולחקיקה הרלוונטית.
  • ייתכנו שינויים בפעילות בימי חג של המגזר (עיד אל פיטר וחג הקורבן) בשל חוסר בצוות.
  • בכל מקרה בו לא תתקיים פעילות בקייטנות עקב סיבות כמו סגר, מגפה, כח עליון או מלחמה חלילה, יבוצע החזר בגין התשלום להורים.
  • יתכנו שינויים בהתאם לפרסומי חוזר מנכ"ל משרד החינוך לאחר פרסום לוח החופשות הרשמי ב-1/9/2022.
  • הורים לילדים בגנים הקצרים נדרשים לבצע רישום לקייטנה באופן יזום דרך אתר העירייה, בקישור ייעודי שייפתח לקראת מועד הקייטנה. הקייטנות יפעלו עד השעה 13:00.
  • הורים לילדים בגני היול"א שיוצאים בשעה 14:00 במהלך השנה, נדרשים לבצע רישום לקייטנה באופן יזום דרך אתר העירייה, בקישור שייפתח לקראת מועד הקייטנה (הרישום לקייטנה יתאפשר עד השעה 13:00 או עד 17:00)

מספרי טלפונים חשובים:

תמונה נושאית ילדה וילד משחקים בקוביות בגן ילדים