מידע על חוגים ופעילויות לאנשים עם מוגבלויות

חוגים לאנשים עם מוגבלויות לשנת תשפ"ב

עותק אקסל נגיש להורדה 

**ייתכנו שינויים במערכת החוגים
פרטים והרשמה לפי המפורט בכל חוג ואצל אור-לי: טל' 09-7641145 | מייל: orlyd@ksaba.co.il

תמונה נושאית חוגים לאנשים עם מוגבלויות