מכרז פומבי 8/19 - מנהל/ת אגף חינוך
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז פומבי 8/19 - מנהל/ת אגף חינוך

תואר המשרה: מנהל/ת אגף חינוך
היקף משרה:  100% משרה, 42 שעות שבועיות
כפיפות: מנכ"ל העירייה
הנחייה מקצועית: ע"י משרד החינוך
דרגת משרה: מנהלי מחלקות חינוך / חוזה בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים


תיאור התפקיד:

גיבוש ועיצוב של המדיניות בתחום החינוך ברשות, ברוח המדיניות העירונית ובהלימה עם הנחיות משרד החינוך, וניהול המערך החינוכי ברשות המקומית למען הוצאתה לפועל.

עיקרי התפקיד:

• התווית מדיניות וגיבוש תכניות עבודה בתחום החינוך בעיר
• ניהול מערך הרישום לגני ילדים ולבתי הספר (יסודיים ועל יסודיים)
• ליווי ובקרה של פעילות בתי הספר היסודיים והעל יסודיים בעיר
• ליווי גני הילדים ובקרה על פעילותם
• ליווי השירות הפסיכולוגי החינוכי ובקרה על פעילותו
• קידום ועידוד של יוזמות פדגוגיות וחברתיות במוסדות החינוך
• טיפול בנושאי הצטיידות, רכש ותחזוקה של מוסדות החינוך
• ייצוג וייעוץ בנושאים הקשורים למערך החינוך ברשות
• אחראי לניהול כוח אדם ותקציב באגף ובמוסדות החינוך ברשות המקומית בהתאם לתוכנית העבודה של הרשות
• כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י מנכ"ל העירייה.

 

דרישות התפקיד: 


השכלה :

• בעל/ת תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה, או שקיבל הכרה מהגף להערכת תארים אקדמאיים מחו"ל או מי שנתקיימו בו כל אלה:
1. בידו שתי סמיכות לרבנות מרבנים שהכירה בהם לצורך זה הרבנות הראשית בישראל
2. בידו אישור שלמד תכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל שש שנים לפחות לאחר הגיעו לגיל שמונה עשרה
3. עבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל
• בעל תעודת הוראה / תעודת הסמכה / רישיון הוראה קבוע


• המנהל יחויב לסיים בהצלחה קורס להדרכת מנהלי מחלקת חינוך לא יאוחר משנתיים מתחילת מינויו. עדכון שכרו מותנה בסיום הקורס כאמור.

ניסיון מקצועי:
• ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות כמנהל מוסד חינוך או בתפקיד ניהול  חינוכי

דרישות נוספות:
היעדר הרשאה בעבירה שבנסיבות העניין יש עמה קלון

כישורים אישיים:

יוזמה, יחסי אנוש טובים, אמינות ומהימנות אישית, קפדנות ודייקנות בביצוע, כושר ניהול והדרכת צוות, כושר למידה, הבנה ותפיסה, יכולת קבלת החלטות, נשיאה באחריות, כושר טיפול במספר נושאים במקביל, כושר שכנוע, יכולת ארגון ותכנון, יכולת התבטאות גבוהה בכתב ובע"פ, יכולת עבודה תחת לחץ, נכונות לעבודה מאומצת בשעות נוספות ובלתי שגרתיות, יכולת לייצג את הרשות בפני גורמים חיצוניים

כללי
1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135 כפר-סבא, ולהחזירו לא יאוחר מיום 23.1.2019 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים. ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
 עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות  למשרה האמורה.
2. העירייה תהא רשאית שלא לטפל ולא להביא לדיון בפני ועדת הבחינה הצעות של מועמדים שהתקבלו ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל.
3. עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.
4. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדחות הצעות של מועמדים שאינם עומדים בתנאי מכרז זה, וכן לראיין באופן אישי את המועמדים, או חלק מהם. במקרה של ריבוי מועמדים, רשאית העירייה לבחור חלק מהם על יסוד המסמכים שהוגשו ו/או על יסוד ראיון מוקדם, והם בלבד יוזמנו להופיע בפני ועדת הבחינה.
5. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.
    
נוסח מלא של המכרז ושאלון הגשת מועמדות, גם באתר האינטרנט של העירייה  www.kfar-saba.muni.il .
המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).

             בברכה,

            רפי סער
            ראש העיר

 

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד