מכרז פומבי 11/19 - סגן/ית מנהלת מחלקת רישוי ובניה ובודק/ת בקשות להיתרי בניה
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז פומבי 11/19 - סגן/ית מנהלת מחלקת רישוי ובניה ובודק/ת בקשות להיתרי בניה

תואר המשרה: סגן/ית מנהלת מחלקת רישוי ובניה ובודק/ת בקשות להיתרי בניה
היקף משרה:  100%, 42 שעות שבועיות
כפיפות:  מנהלת מחלקת רישוי ובניה
מתח דרגות: דרגה 38-40 בדירוג מהנדסים/הנדסאים/  לפי טבלת שכר מהנדסים/ אדריכלים של משרד האוצר בכפוף לאישור משרד הפנים

תיאור התפקיד:
- בדיקה וטיפול בבקשות להיתרי בניה ברשות המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבניה ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדס הרשות
- מילוי מקומה של מנהלת מח' רישוי בנייה בהיעדרותה.
- בדיקה וטיפול ידני/מקוון בקשות להיתרי בניה ברשות המקומית, בהתאם לחוק התכנון והבניה ולתקנות שהותקנו מכוחו ובהתאם למדיניות הרשות המקומית ולהנחיות מהנדסת הרשות
- וידוא קיום התנאים להוצאת היתרי בנייה, לרבות פנייה לגורמים מקצועיים רלוונטיים.
- מתן חוות דעת מקצועית בדיונים בהם יידונו תיקים העתידים להיות מועברים לוועדה לתכנון ולבנייה.
- סיכום נתוני הבקשות להוצאת היתרי בנייה, דו"חות המפרטים את מהות הבקשה.
- סיכום תמצית ההתנגדויות, חישובי שטחים, המלצות.
- הפקת היתרי בנייה על פי הדין הקיים, והעברתם לכל הגורמים המוסמכים לחתימה.
- בדיקת תנאים לעריכת חשבון טבלת שטחים, נתונים כמותיים לחיוב היטלים.
- הפקת דו"חות ניהוליים בחתכים שונים כגון: דו"ח מעקב הכנסות מגביית אגרות,
נתונים סטטיסטיים על היתרי בנייה וכיוצ"ב (בדיקתם והגשתם לממונה).
- מתן קבלת קהל ומענה לפניות לפניות של גורמים שונים בעלי ענין בכל הקשור לתהליכי והליכי הרישוי הנדרשים להוצאת היתרי בנייה.
- טיפול בבעיות המופנות ע"י המהנדס.
- כל משימה נוספת בתחום הרחב של העיסוק שתידרש ע"י מנהלת מחלקת רישוי ובניה

השכלה: 
- מהנדס/ת בניין או בעל/ת תואר באדריכלות/ תכנון ערים ממוסד המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או המוכר ע"י 

  המחלקה לשקילת תארים בחו"ל במשרד החינוך
או - הנדסאי אדריכלות/ בניין


- רישום בפנקס המהנדסים, ההנדסאים או האדריכלים

ניסיון מקצועי:
תינתן עדיפות לבעלי ניסיון בתחום בדיקת בקשות להיתרי בניה במוסד תכנון

דרישות מיוחדות:
ידיעת השפה העברית על בוריה ויכולת הבעה בכתב ובע"פ
היכרות עם תכנות Office
היכרות עם תכנות AutoCAD   תיב"מ

כישורים אישיים:
אמינות ומהימנות אישית גבוהה, יכולת למידה מהירה, תודעת שרות גבוהה ויחסי אנוש טובים, נכונות לעבודה מול קהל, יכולת עמידה בריבוי משימות, יכולת אירגונית וראייה מרחבית, יכולת עמידה בלחצים, יושר ואמינות כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ,.

כללי
1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135, כפר-סבא, ולהחזירו לא יאוחר מתאריך 3.2.2019 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים.  ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה.
 עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות  למשרה האמורה.
2. הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר   המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.
3. עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה  להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.
4. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני  התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.

נוסח מלא של המכרז ושאלון הגשת מועמדות, גם באתר האינטרנט של העירייה  www.kfar-saba.muni.il .
המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).
        
         

          בברכה,

           רפי סער
          ראש  העיר

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד