דין וחשבון לשנת 2008
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

דין וחשבון לשנת 2008

  

מבנה הרשות המקומית:

לחצו כאן לתרשים

 

תחומי אחריות של הרשות הציבורית:


מתן שרותים עירוניים לכלל התושבים בתחום המוניציפלי של העירייה.

כתובת הרשות המקומית:

רח' ויצמן 135, ת.ד 25 כפר-סבא 44100.

בעלי תפקידים העוסקים בפניות הציבור:


אליעזר פיירשטיין, מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור טל: 09-7649311 פקס: 09-7649222.
מיכל טל, הממונה על חוק חופש המידע טל: 09-7649116 פקס: 09-7649389.

 

סקירת עיקרי פעילות הרשות המקומית בשנת 2008:  

 • המשך תכנון – תכנית אב אסטרטגית, תכנית אב לנגישות, תכנית אב לתחבורה
 • הקמה ושדרוג של רחובות, צמתים ומבנים ציבוריים ברחבי העיר.
 • שיפוצים בבתי ספר וגני ילדים לרבות סביבה בטוחה.
 • המשך תכנון חיבור כפר-סבא למרכז המטרופולין באמצעים תחבורתיים מתקדמים: רכבת ישראל, L.R.T, B.R.T.
 • המשך שיפוץ קרית ספיר.
 • המשך פתוח שכונות חדשות ברחבי העיר. פרוייקט השכונות הירוקות – החלה בניית הבתים הראשונים, אוכלסה שכונת כפ"ס הצעירה.
 • שדרוג מבני העירייה - מועדון נוער עציון ומועדון בית לזרוס.
 • פארק כפר-סבא – פתיחת שלב ב'.
 • פעילות ענפה במסגרת "עיר ירוקה".
 • פעילויות שוטפות של הרשות מתפרסמות באתר האינטרנט העירוני.

סקירת עיקרי הפעילות לשנת 2009: 

 • שיקום מתחם התרבות קרית ספיר.
 • סיום פיתוח קניון G ופתיחת החנויות.
 • המשך פיתוח ושיווק שכונות ירוקות כ"ס 60/80.
 • שלבי אישור אחרונים B.R.T
 • סיום תוכנית אב אסטרטגית.
 • קידום תכנון שימור מבנים ואתרים. חנוכת שביל הראשונים והמשך הפרוייקט.
 • עידכון תוכניות אב לביוב וניקוז והתאמתן לפיתוח העיר המתוכנן.
 • המשך פעילות העירייה במסגרת "עיר ירוקה".
 • פעילויות אחרות ונוספות מתפרסמות מעת לעת באתר האינטרנט של העירייה.

» תקציב הרשות לשנת 2008 והוצאות הרשות בשנת 2008  (pdf)

 

» תקציב הרשות לשנת 2009  (pdf)

 

חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנת 2008: 

 • מידע בענייני תרבות ושעות הפנאי הופץ לכל בית אב אחת לחודש.
 • מידע על הנעשה בעיר מופץ כל חודשיים לכל בית אב.

 

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות של הרשות: 

ניתן לעיין בהנחיות מינהליות כתובות בתאום טלפוני מראש עם הממונה על חוק חופש המידע הגב' מיכל טל בטלפון: 09-7649116.   

מאגרי המידע של הרשות המקומית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981:


להלן רשימת מאגרי המידע הרשומים של הרשות. כל מאגרי המידע נועדו לצורך עבודתה השוטפת של הרשות, ולצורך זה בלבד:  
 • מאגר מס' 2947 – מיסים, שכר עובדים.
 • מאגר מס' 2948 – גביית מיסים בהתאם לחוק.
 • מאגר מס' 2949 – קבלת מידע על תלמידים ואפשרות לגביית כספים.
 • מאגר מס' 2951 – גביית מיסים בהתאם לחוק.
 • מאגר מס' 3700 – ניהול תיקי עולים.
 • מאגר מס' 3701 – ניהול תיקי נזקקים.
 • מאגר מס' 3906 – ניהול תיקי פונים לקבלת טיפול פסיכולוגי.

קרנות ומלגות שבמימון הרשות:

הרשות אינה מממנת קרנות ומלגות.

 

תמיכות העירייה:


» פרוטוקול מועצה מס' 80/15-10/08 מיום 18/03/08 (pdf)
  נספחים:

  » פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 25/02/08 (pdf)

  » פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 04/03/08  (pdf)

  » פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 12/03/08  (pdf)

 

» פרוטוקול מועצה מס' 81/15-10/08 מיום 16/04/08 (pdf)
   נספח:

  » פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 06/04/08 (pdf)

 

» פרוטוקול מועצה מס' 2/16-11/08 מיום 17/12/08 (pdf)
  נספחים:

  » פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 26/08/08 (pdf)

  » פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 16/09/08 (pdf)

 

מועדים ומקומות בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של הרשות:


מצ"ב קישור לאתר משרד הפנים, הכולל את חוקי העזר של הרשויות המקומיות, לרבות את חוקי העזר של עיריית כפר-סבא. כמו כן ניתן לעיין בכל חוקי העזר של הרשות גם בספריה הציבורית וגם במזכירות העירייה.

» לחצו לרשימת חוקי העזר של הרשות באתר משרד הפנים

 

דיווח של הממונה:

הוגשו 14 בקשות עפ"י חוק חופש המידע בשנת 2008.
כל הבקשות נענו בחיוב.
כל הבקשות נענו במסגרת המועדים הקבועים בחוק.
לא הוגשו כל עתירות על החלטת המונה.

  

תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד