מדיניות הנחות מיום 1.1.2016
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מדיניות הנחות מיום 1.1.2016

בהתאם למדיניות הנחות תינתנה לזכאים לפי הקבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה)
התשנ"ג 1993 וכל דין אחר, בשיעור ההנחה המרבי הקבוע בדין, למעט ההנחיות וההוראות המפורטות בחלק זה:

 1. הורה עצמאי (תקנה 2(א)( 10 )) – זכאי להנחה בשיעור של 20% , תחול על שטח בגין 140 מ"ר משטח הדירה.

 2. נכות אי כושר (תקנה 2(א)( 2))- נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 127 לחוק הביטוח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור 75% ומעלה  יהיה  זכאי להנחה בשיעור 80% בגין 140 מ"ר משטח הדירה.

 3. נכות רפואית (תקנה 2(א)( 3)) – נכה אשר דרגת נכותו הרפואית מוכחת עפ"י כל דין והיא בשיעור 90% ומעלה, או מי שטרם קיבל קצבת זקנה ונקבעה לו נכות כאמור יהא זכאי להנחה בשיעור 40% בגין 140 מ"ר משטח הדירה.
   

זכאי להנחה מן המפורטות מעלה המחזיק בדירה ששטחה עולה על 140 מ"ר , העומד במבחני המשנה ייקבע שיעור ההנחה בהתאם.

מבחן משנה א'

 

 מס' נפשות  הגבלה במטרים
 4-5  עד 150 מ"ר
 6-7  עד 160 מ"ר
 8 ומעלה  המקסימום על פי תקנות

 

 

המסמכים הנדרשים

 • המבקש הינו מחזיק בנכס.
 • יש להמציא תעודת זהות + ספח
 • במידה ודייר הנכס מעל גיל 18 יש להמציא את תעודות הזכות שלהם יחד עם הספחים.
 • הוגשה בקשה חתומה.

מבחן משנה ב'

 

 מס' נפשות  הכנסה חודשית ברוטו לבית אב
1  7,500 ₪
2  10,000 ₪
3  11,250 ₪
4  12,500 ₪
5 13,750 ₪
6  15,000 ₪
7 16,250 ₪

 

המסמכים הנדרשים:

 • תדפיסי חשבון עו"ש-3 חודשים אחרונים
 • אישורים על כל הכנסה כלשהי- 3 חודשים כולל ביטוח לאומי.
 • תעודת זהות המעידה על מבקש ההנחה כתושב כפר סבא.
 • במידה ומי מהדיירים אינו עובד יש להמציא אישור מביטוח לאומי על היעדר תעסוקה.
 • אישור מרשות קודמת על  הפסקת \אי מתן הנחה (אם התגורר/ה ברשות אחרת בעבר)
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד