תמיכות עירוניות
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

תמיכות עירוניות

מתן תמיכה לשנת התקציב 2020

 

ניתנת בזאת הודעה לציבור בדבר הגשת בקשות לתמיכה לשנת התקציב 2020 , בהתאם לסעיף 9 לנוהל למתן תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות.


נוהל מתן תמיכות זה נועד להסדיר מתן תמיכות מאת רשויות מקומיות לגופים שונים הפועלים שלא למטרה של עשיית רווחים בתחום הרשות, בנושאי חינוך, תרבות, דת, אומנות, בריאות, רווחה, ספורט וכיוצא באלה, כדי לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור.


הבקשות תוגשנה באופן מקוון, באתר העירייה בפורטל התמיכות.
קישור לטופסי הבקשה והתבחינים לקבלת התמיכה זמינים באתר בעמוד זה.

בקשות לתמיכה ניתן להגיש עד ליום 09.02.2020 (המועד הקובע) באמצעות המערכת המקוונת.

לא יהיה ניתן להקליד בקשות חדשות לאחר המועד הקובע.


הוועדה לא תדון בבקשות שתוגשנה ללא כל המסמכים הנדרשים.


המשך פעילות ברוכה,


ראש העיר
רפי סער

 


 

**הגשת בקשות לקבלת תמיכה לשנת 2020 הסתיימה ב 09.02.2020**

לא ניתן להקליד בקשות חדשות לאחר המועד הקובע.

 

לעדכון בקשה קיימת לחצו כאן »

 

לפרוטוקולים ועדת תמיכות »

 

תבחינים למתן תמיכות:

 

  תבחינים למתן תמיכות לשנת 2020 (pdf)
  מתן תמיכה/השתתפות בדמי שכירות/שימוש במתקן ספורט לשנת 2019
  תבחינים (קריטריונים) למתן תמיכות לשנת 2019 (pdf)
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד