שיתוף ציבור
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

שיתוף ציבור

שיתוף הציבור בעירייה מתבצע על ידי דיונים פומביים ותהליכי שיתוף בספקטרום רחב ככל האפשר תוך עשיית שימוש במגוון כלים דוגמת פלטפורמה דיגיטלית, קבוצות מיקוד, שולחנות עגולים , רשתות חברתיות , אתרים ייעודיים ועוד.


תהליכי ההיוועצות ושיתופי הציבור פועלים לשם יצירת הסדרה נוכחת וקיימת של חילופי דעות והלכי רוח הרווחים בקרב התושבים לבין הדרג המקצועי בעירייה–בכל הרמות הניהוליות. לשם קידום תהליכי תכנון אפקטיביים ומיטביים בשקיפות ובקשב ניהולי מתוכנן.


שיתוף הציבור מביא לתהליכי המרחב הציבורי עבודת מטה עירוני המרכזת את הציר המקצועי המתחייב לשם יצירת ממשקי עבודה מיטביים בין יחידות ואגפי העירייה השונים ותחומי האחריות אשר עליהם הם מופקדים לבין שיתוף התושבים ועידודם לשם אקטיביות חברתית ולקיחת חלק בתהליכי קבלת ההחלטות.


יצירת המרחב הציבורי על ידי שיתוף הציבור פועל בנחישות ובהתמדה לשם הרחבת השיח והטמעת תהליכים מובנים של שיתוף הציבור בכל הרמות בתכניות העבודה העירוניות ובכללם בתחומי תכנון עיר, איכות סביבה, תרבות, חינוך, צהרונים, פיתוח תשתיות , תחבורה , התחדשות עירונית, קיימות, פגישות עם וועדים, היוועצות מקוונת וכו'.


שיתוף הציבור פועל לקיים את תהליכי השיתוף סביב משברים גדולים בליווי והכוונה של הדרג המקצועי הבכיר כמו גם ניהול תהליכי שיתוף במסגרת מיזמים קהילתיים בעלי גוון ואופי המכוון השפעה בתחומי איכות חיים תרבות וסביבה.


שיתוף הציבור רואה כמטרה ראשונה את החלת תהליכי השיתוף לא רק כאיסוף מידע ואיתור צרכים ועמדות אלא בעיקר ככלי ניהולי המאפשר יצירת מודל לפיתוח עמדות וביטויים בעלי השפעה לרצון התושבים ולפיכך ייצוג אמיתי של "דעת הציבור".

דגשים במדיניות העירונית:

  • מעבר תושבים מצרכנים צורכי שירות לתושבים מעורבים הלוקחים אחריות.
  • הטמעת מרכיבי חזון העיר הירוקה בתהליכי התכנון החברתי תוך בניית קהילה מועצמת.
  • הפנמת ערכי ותועלות חברה אזרחית בספירה הציבורית.
  • הנגשת המרחב הציבורי לכלל בעלי העניין ללא כל תיווך בעזרת טכנולוגיה.
  • התאמת דרגי המקצוע והניהול ברשות להסדרת פרקטיקות שיתוף ציבור ושקיפות.

קישור לנוהל עדכון ויידוע ציבור   נוהל היערכות לביצוע פעילות/ עבודות, עדכון ויידוע ציבור

עדכונים בנושא שיתוף ציבור:

 

שיתוף ציבור תת"ל 101ב' - קו מטרו M1 צפון מיום 14.12.20

מידע ועדכונים בנושא הקורונה

שיתוף הציבור בתוכנית המתאר הכוללנית

שיתוף הציבור בתוכנית המתאר הכוללנית

פרויקט 'מהיר לעיר'  - העדפה לתחבורה ציבורית בכפר-סבא

פרויקט 'מהיר לעיר' - העדפה לתחבורה ציבורית בכפר-סבא

שבילי אופניים

חטיבת ביניים - השכונה הירוקה

ועדת היגוי – שימור גן מנשה

דוח ביקורת הסעות תלמידים אגף החינוך

דוח ביקורת הסעות תלמידים אגף החינוך

ספטמבר-דצמבר 2018
שיתוף ציבור טיפול בזיהום אויר וריח בשכונות הירוקות

שיתוף ציבור טיפול בזיהום אויר וריח בשכונות הירוקות

מידע להורים לילדים שוני צרכים בגני הילדים

מידע להורים לילדים שוני צרכים בגני הילדים

סיכום שיתוף ציבור מיום 19.8.18
צהרוני ניצנים סיכום שנת פעילות תשע"ח

צהרוני ניצנים סיכום שנת פעילות תשע"ח

תכנית אב לאזרחים ותיקים בעיר כפר סבא (יוני 2018)

תכנית אסטרטגית למערכת החינוך בכפר-סבא

תכנית אסטרטגית למערכת החינוך בכפר-סבא

דוח מסכם של צוותי המשימה
שיתוף הציבור בנושא תוכנית עירונית לאזרחים ותיקים (מרץ 2018)

שיתוף הציבור בנושא תוכנית עירונית לאזרחים ותיקים (מרץ 2018)

להלן סיכום הכנס שהתקיים ב 13.2.18
1/03/2018
תחזית דמוגרפית מערכת החינוך 2018-2025

תחזית דמוגרפית מערכת החינוך 2018-2025

כפר-סבא חושבים חינוך

טיוטת התכנית האסטרטגית למערכת החינוך העירונית

מצגת סיכום המלצות מאי 2018
ממצאים ותובנות מהמרחב הפתוח "כפר סבא – חושבים חינוך"

ממצאים ותובנות מהמרחב הפתוח "כפר סבא – חושבים חינוך"

ערב שיתוף ציבור 04.05.17
התחדשות עירונית - שכונת כיסופים כפר-סבא

התחדשות עירונית - שכונת כיסופים כפר-סבא

התחדשות עירונית: שכונת תקומה כפר סבא

התחדשות עירונית: שכונת תקומה כפר סבא

מצגת תכנית מתאר תקומה שהוצגה בכנס ב 3 לאוגוסט
דלג לתוכן העמוד