שקיפות כפר-סבא
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

שקיפות עירונית כפר-סבא

  

בחרו נושא:

 

טיפול במפגעי זיהום אוויר וריח

מהיר לעיר

תכנון ובניה

דרכי התקשרות

דרכי התקשרות

מבקר העירייה

פניות הציבור וחופש המידע

חוזים מכרזים וקולות קוראים

חוזים מכרזים וקולות קוראים

מדדים ובקרות

ועדת התקשרויות

שקיפות סביבתית

שקיפות סביבתית

עגורני צריח

חינוך

הועדה לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים

הועדה לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים

תכנית המתאר

נושאים סביבתיים

כספים ותכניות עבודה

כספים ותכניות עבודה

ישיבות מועצה

מענקים ותמיכות

קוד אתי

קוד אתי

חברות עירוניות

5 מקבלי השכר הגבוה ברשות

סקירת עיקרי פעולות הרשות המתוכננות לשנה הנוכחית

סקירת עיקרי פעולות הרשות המתוכננות לשנה הנוכחית

ועדות העירייה

הסכמים קואליציונים

אמנת שירות

אמנת שירות

פרס אחריות חברתית

שיתוף ציבור

רישוי עסקים

רישוי עסקים

חוקי עזר עירוניים

מאגרי מידע

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני

ניגוד עניינים

העירייה ברשת

תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד