שקיפות כפר-סבא
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

שקיפות עירונית כפר-סבא

  

בחרו נושא:

 

טיפול במפגעי זיהום אוויר וריח במערב העיר

מהיר לעיר

תכנית המתאר

דרכי התקשרות

דרכי התקשרות

מבקר העירייה

פניות הציבור וחופש המידע

חוזים מכרזים וקולות קוראים

חוזים מכרזים וקולות קוראים

מדדים תפעוליים

ועדת התקשרויות

פרס אחריות חברתית

פרס אחריות חברתית

עגורני צריח

חינוך

הועדה לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים

הועדה לגיבוש הצעה לאסטרטגיה לטיפול במניעת זיהומים

תכנון ובניה

נושאים סביבתיים

כספים ותכניות עבודה

כספים ותכניות עבודה

ישיבות מועצה

מענקים ותמיכות

קוד אתי

קוד אתי

חברות עירוניות

5 מקבלי השכר הגבוה ברשות

סקירת עיקרי פעולות הרשות המתוכננות לשנה הנוכחית

סקירת עיקרי פעולות הרשות המתוכננות לשנה הנוכחית

ועדות העירייה

הסכמים קואליציונים

אמנת שירות

אמנת שירות

שיתוף ציבור

שקיפות סביבתית

רישוי עסקים

רישוי עסקים

חוקי עזר עירוניים

מאגרי מידע

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני

ניגוד עניינים

העירייה ברשת

תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד