פרויקט מהיר לעיר
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

פרויקט מהיר לעיר

עלון מידע לתושב "מהיר לעיר" יולי 2019

מצגת "מהיר לעיר" מפגש שיתוף ציבור יולי 2019

פרוטוקול ועדת תחבורה מיום 16.7.2019

שידורי ישיבות ועדת תחבורה

תוכנית מאושרת DP5

טיוטות שטרם אושרו DP1-DP4

תכנית נוף ונגישות DP5

הצגת פרויקט קציר המים

מצגות הסבר - פרויקט 'מהיר לעיר'

מצגות הסבר - פרויקט 'מהיר לעיר'

טיוטת פריקה וטעינה

מצגת תכנון נופי שהוצגה בועדת תחבורה - טיוטה עבודה (מאי 2019)

תכניות חשמל וניקוז - תכניות לא סופיות

מכתב מהנדסת העיר - עצים המיועדים לכריתה ושימור (יולי 2018)

מכתב מהנדסת העיר - עצים המיועדים לכריתה ושימור (יולי 2018)

תכנית תשתית צל (יוני 2018)

תכנית תשתית צל (יוני 2018)

יוני 2018
פרוטוקול ישיבה פרויקט מהיר לעיר (14.5.2018)

פרוטוקול ישיבה פרויקט מהיר לעיר (14.5.2018)

דו"ח נגישות  - צירי העדפה לתח"צ כפר סבא (אפריל 2018)

דו"ח נגישות - צירי העדפה לתח"צ כפר סבא (אפריל 2018)

טיוטת תכנון לפרויקט 'מהיר לעיר' - סקר עצים (אפריל 2018)

טיוטת תכנון לפרויקט 'מהיר לעיר' - סקר עצים (אפריל 2018)

מצגת לשלב תכנון מישיבה בשיתוף משמר האילנות מיום 26.4.18
מהיר לעיר - הסכם לניהול תכנון וביצוע עבודות בתחומי העיר כפר-סבא

מהיר לעיר - הסכם לניהול תכנון וביצוע עבודות בתחומי העיר כפר-סבא

אוגוסט 2016
לוחות זמנים פרויקט מהיר לעיר

לוחות זמנים פרויקט מהיר לעיר

תכניות נוף לשלב מפורט לקטע וייצמן מזרח

תכניות נוף לשלב מפורט לקטע וייצמן מזרח

תכניות תנועה

מצגת פרויקט 'מהיר לעיר' כפר-סבא  יולי 2016

מצגת פרויקט 'מהיר לעיר' כפר-סבא יולי 2016

דלג לתוכן העמוד