עדכונים פרויקט מהיר לעיר
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

עדכונים פרויקט מהיר לעיר

מפגש תושבים בנושא תוכנית "מהיר לעיר" ב-22.7.19

שידורי ישיבות ועדת תחבורה

תכנית נוף ונגישות DP5

הצגת פרויקט קציר המים

מצגות הסבר - פרויקט 'מהיר לעיר'

מצגות הסבר - פרויקט 'מהיר לעיר'

טיוטת פריקה וטעינה

תוכנית מאושרת DP5

מצגת תכנון נופי שהוצגה בועדת תחבורה - טיוטה עבודה (מאי 2019)

תכניות חשמל וניקוז - תכניות לא סופיות

מכתב מהנדסת העיר - פירוט עצים המיועדים לכריתה ושימור - מהיר לעיר

מכתב מהנדסת העיר - פירוט עצים המיועדים לכריתה ושימור - מהיר לעיר

תכנית תשתית צל - פרויקט מהיר לעיר

תכנית תשתית צל - פרויקט מהיר לעיר

יוני 2018
פרוטוקול ישיבה פרויקט מהיר לעיר מיום 14.5.18

פרוטוקול ישיבה פרויקט מהיר לעיר מיום 14.5.18

דו"ח נגישות  - צירי העדפה לתח"צ כפר סבא

דו"ח נגישות - צירי העדפה לתח"צ כפר סבא

טיוטת תכנון  לפרויקט 'מהיר לעיר'  - סקר עצים

טיוטת תכנון לפרויקט 'מהיר לעיר' - סקר עצים

מצגת לשלב תכנון מישיבה בשיתוף משמר האילנות מיום 26.4.18
מהיר לעיר - הסכם לניהול תכנון וביצוע עבודות בתחומי העיר כפר-סבא

מהיר לעיר - הסכם לניהול תכנון וביצוע עבודות בתחומי העיר כפר-סבא

אוגוסט 2016
לוחות זמנים פרויקט מהיר לעיר

לוחות זמנים פרויקט מהיר לעיר

תכניות נוף לשלב מפורט לקטע וייצמן מזרח צומת 55/40 עד רחוב העמק בקנ"מ 1:250

תכניות נוף לשלב מפורט לקטע וייצמן מזרח צומת 55/40 עד רחוב העמק בקנ"מ 1:250

תכניות תנועה לשלב סופי/מוקדם לכלל המקטעים בקנ"מ 1:500

תכניות תנועה לשלב סופי/מוקדם לכלל המקטעים בקנ"מ 1:500

תכניות תנועה לשלב מפורט לקטע וייצמן מזרח צומת 55/40 עד רחוב העמק בקנ"מ 1:250

תכניות תנועה לשלב מפורט לקטע וייצמן מזרח צומת 55/40 עד רחוב העמק בקנ"מ 1:250

מצגת פרויקט 'מהיר לעיר'  - העדפה לתחבורה ציבורית בכפר-סבא

מצגת פרויקט 'מהיר לעיר' - העדפה לתחבורה ציבורית בכפר-סבא

27 ליולי 2016

תפריט ניווט עמודים

  1. לעמוד הבא
דלג לתוכן העמוד