תכתובות מנכ"ל העירייה בנושא החלטת מועצת העיר מיום ה-06.06.18
דלג לתוכן העמוד