יחידות העירייה
מה חדש?
דלג על מה חדש?
עצור

מה חדש?

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

יחידות העירייה

מועצת העיר

הנהלת העירייה

כספים - גזברות

הכנסות העירייה, ארנונה וגבייה

מוקד שירות עירוני 106

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

מחלקת פיקוח ואכיפה

פניות הציבור וחופש המידע

יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה

אגף החינוך

מנהל הנדסה

אגף חזות העיר

אגף קיימות וחדשנות

אגף שירות והסברה

אגף אחזקה ותפעול

אגף תרבות

האגף לשירותים חברתיים קהילתיים (רווחה)

אגף נוער צעירים וקהילה

רשות הספורט

פארק כפר-סבא

המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות

המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

המרכז למשפחות מיוחדות

אגף משאבי אנוש והדרכה

אגף ביטחון, בטיחות ושרותי חירום

מחלקת רכש אספקה ומכרזים

מחלקת קליטת עלייה

הלשכה המשפטית

תכנית אמצע הדרך - קידום תעסוקה רב גילית

המחלקה לקידום הבריאות

הרשות החדשה למניעת אלימות סמים ואלכוהול

הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

המחלקה לשירותים וטרינריים

המחלקה למורשת ישראל

אגף מחשוב ומערכות מידע

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח

מועצה דתית כפר-סבא

ארכיון העיר

חברות עירוניות

תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד