יחידות העירייה
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

יחידות העירייה

מועצת העיר

הנהלת העירייה

כספים - גזברות

הכנסות העירייה, ארנונה וגבייה

מוקד שירות עירוני 106

מבקר העירייה והממונה על תלונות הציבור

מחלקת פיקוח ואכיפה

פניות הציבור וחופש המידע

אגף החינוך

אגף איכות הסביבה

אגף קיימות וחדשנות

אגף שירות והסברה

אגף הנדסה

אגף תרבות

האגף לשירותים חברתיים קהילתיים (רווחה)

אגף נוער צעירים וקהילה

רשות הספורט

פארק כפר-סבא

המחלקה לתכנון אסטרטגי ושיתופיות

המחלקה למשאבי קהילה והתנדבות

המרכז למשפחות מיוחדות

אגף משאבי אנוש והדרכה

אגף ביטחון, בטיחות ושרותי חירום

מחלקת רכש אספקה ומכרזים

מחלקת קליטת עלייה

עיר ללא אלימות

הלשכה המשפטית

מועצת הנשים

תכנית אמצע הדרך - קידום תעסוקה רב גילית

הרשות למלחמה בסמים

הרשות העירונית לבטיחות בדרכים

היחידה העירונית לקידום הבריאות

המחלקה לשירותים וטרינריים

אגף מחשוב ומערכות מידע

מנהלת עסקים כפר-סבא

שי"ל - שירות ייעוץ לאזרח

המחלקה למורשת ישראל

מועצה דתית כפר-סבא

ארכיון העיר

חברות עירוניות

תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד