ויצמן מאוחד
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

ויצמן מאוחד

הדמיית הפרויקט ברחוב וייצמן-הרצל:

 

הדמיה

 

הדמייה רחוב וייצמן-התחיה:

 

 

מידע נוסף:

 

טיוטות שטרם אושרו - תכנית פיתוח נוף ויצמן מאוחד (אוגוסט 2020)

טיוטות שטרם אושרו - תכנית הסדרי תנועה

דלג לתוכן העמוד