תוכנית הקמת הדפו קו מטרו M1
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

תוכנית הקמת הדפו קו מטרו M1


הודעה בנושא תכנית תת"ל 101 ב-קו מטרו M1

(24.11.2020)

עיריית כפר סבא מביאה לידיעת הציבור כי תכנית תת"ל 101 ב-קו מטרו M1 מקטע צפוני, אשר הופקדה על ידי הועדה לתשתיות לאומיות ביום 20.11.2020, עוברת בתחום העיר כפר סבא.

פרטים נוספים באתר המידע ההנדסי - לחצו כאן


מסמכי רקע

תשריטים תכנית הדפו

תשריטים מצב מוצע

מערכת הדרכים ותחנות

נספח המסילה

סקר עצים

מכתבי ראש העיר אל הות"ל

חלופות לדפו שהוצגו לות"ל על ידי עיריית כפר סבא ומועצה אזורית דרום השרון

החלטות וסיכומי ישיבות מטרו M1

תשתיות לאומיות

דלג לתוכן העמוד