תחומי אחריות של מחלקות האגף
תפריט ראשי- תכנון והנדסה
דלג על תפריט ראשי- תכנון והנדסה
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

תחומי אחריות של מחלקות האגף

מהנדס העיר

• מהנדס הוועדה המקומית
• ניהול מקצועי ואדמיניסטרטיבי של אגף הנדסה
• יועץ לראש העיר ומועצת העיר בתחומי הבנייה והפיתוח
• טיפול בתכנון תכנון ופיקוח על פעולות הבנייה והתשתיות בתחום העיר
• שמירה על קשר עם משרדי ממשלה הקשורים בתחום התכנון והביצוע

 

סגן מהנדס הרשות


• הקמה ותחזוקה של מאגרי מידע ממוחשבים.
• ריכוז פעולות לשיפור תחזוקה שוטפת של מערכת ה- G.I.S.
• מעקב אחר ביצוע משימות ו/או עמידה בזמני תקן.
• ביסוס הקשר בין אגפים.
• טיוב תהליכים באגף הנדסה ושיפור תשתית קיימת.
• ריכוז פעילות בתחום חוקי עזר הקשורים לאגף הנדסה.
• ריכוז תוכניות אב.

 

אדריכל העיר ומחלקת תכנון-עיר


• תכנון עירוני ארוך טווח
• מתן אינפורמציה בעניין זכויות בניה
• ריכוז תכנית אב אסטרטגית
• הכנת תכניות מתאר ומפורטות בינוי מטעם הוועדה המקומית
• ייצוג הוועדה המקומית במוסדות התכנון: מחוזי וארצי
• טיפול וליווי תכניות מתאר ומפורטות  ביוזמה פרטית
• ייעוץ אדריכלי להיתרי בניה ואישור אכלוס
• יעוץ אדריכלי לגורמים  פנים עירוניים
• ליווי מקצועי של תכניות אב עירוניות, כולל שימור מבנים.  

מחלקת רישוי 

• ביקורת התאמת תוכניות לת.ב.ע
• ביקורת חשבונות, אגרות והיטלים
• ריכוז ועדות לתכנון ובנייה המקומית
• השלמת דרישות הוועדה  כפי שנקבעו בהחלטותיה
• בדיקת היתרים לפני העברתם לחתימה
• ייצוג הוועדה המקומית בפני ועדת ערר
• טיפול בתשובות לפניות תושבים בתחום הרישוי
• אישור התאמת תוכניות לרישוי עסקים להיתרי בנייה
• אישורים לטאבו
• ריכוז הטיפול בנושא היטל השבחה
• ריכוז וטיפול בסוגיות משפטיות מול היועץ המשפטי.

מחלקת פיקוח בנייה


• מניעת בנייה ושימושים חורגים ללא היתר
• ליווי הליך הבנייה והשגחה על ביצוע עבודות בנייה על פי היתר בנייה ותקנים
• איתור ודיווח על מבנים מסוכנים והעברתם לטיפול
• בדיקת נכסים לפני העברתם בטאבו
• בתחום המשפטי – משמש כעד תביעה של התובע העירוני
• מעקב אחרי ערבויות בנקאיות.

מחלקת תחבורה


• תכנון בטיחותי ארוך וקצר טווח
• שיפור הבטיחות בדרכים
• שיפור הסדרי התנועה והחניה ברחובות העיר
• מתן מענה לפניות הציבור הקשורות לבעיות תחבורה
• תכנון רמזורים
• הסדרי תנועה זמניים
• ייצוג העירייה מול משרד התחבורה. 

מחלקת תשתית

• ניהול מחלקת תשתית, תאום וביצוע מדידות ומעקב אחריהן
• מתן קווי בניין של בנייה חדשה (פרטית/ציבורית)
• אישור תוכניות לצורכי רישום
• ריכוז הליך ההפקעות
• ריכוז תכנון מערכות תת קרקעיות לביצוע הפיתוח והבנייה
• תכנון פיתוח של בתים פרטיים וציבוריים
• תאום עם גורמי חוץ
• קביעת התעריפים וגובה חיובי בעלים.

מחלקת פיתוח ובינוי

• פיתוח ובינוי בכל מבני חינוך וציבור שברחבי העיר: בתי ספר, גני ילדים, מועדוני נוער, מועדוני קשישים, אולמות ספורט, מוסדות העירייה, מקלטים עירוניים, כיכר העיר וכדומה

מכון טיהור

• הפעלת המכון לטיהור שפכים 365 יום בשנה, כולל כוננות לילה, שבתות וחגים
• טיפול  ב- 24,000 קוב שפכים ביממה
• בדיקות מכאניות ותיקונים
• בדיקות מעבדה לתהליכים הביולוגים ולשפכים הנכנסים.

 

הדפסשלח לחבר
דלג לתוכן העמוד