מחלקת תשתיות
תפריט ראשי- תכנון והנדסה
דלג על תפריט ראשי- תכנון והנדסה
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מחלקת תשתיות

 

אינג' ניצה חן מנהלת מחלקת תשתיות

כתובת: רחוב וייצמן 137 בניין 4

טל: 09-764-9364

פקס: 09-7646470

פגישות בתיאום מראש בלבד

  

אינג' אינה מכניק, ס' מנהלת מחלקה
טל: 09-764-9179
פקס: 09-7646470
מייל: innam@ksaba.co.il

 
שרון אלבז, מזכירה ורכזת תאום הנדסי
טל:  09-764-9364 
פקס: 09-764-6470
מייל: sharone@ksaba.co.il

 

קבלת קהל במחלקה:

יום שני ויום חמישי בין השעות 08:30 – 12:00

יום שלישי בין השעות 15:30 – 18:00

 

מענה טלפוני:

כל יום בין השעות 8:00 ל 15:30  

 

המחלקה עוסקת בתכנון מערכות התשתית העל-קרקעיות והתת-קרקעיות בעיר. כמו כן, עוסקת המחלקה בתכנון, תיאום ואישור מערכות תשתית, מדידות, חיוב בעלים, אספקת מידע ועוד.

בתחום רישוי הבנייה (היתרי בנייה) מטפלת המחלקה בנושאים הבאים:

• בדיקה ואישור מפות טופוגרפיות, סימון קווי בניין והפקעות
• הנחיית מתכננים לחיבורי ביוב לחלוקות הנבנות
• בדיקת תוכניות פיתוח נלוות להיתרי בנייה
• בדיקה ואישור תוכניות ביוב ופיתוח
• חיוב בעלים בהיטלי פיתוח.

בתחום הפיתוח הכללי, המחלקה מטפלת בנושאים הבאים:

• ביצוע עבודות פיתוח ברחבי העיר – אישורן במועצת העיר ופרסומן בעיתון יומי
• הכנת תוכניות מדידה ורקע לביצוע תוכניות פיתוח, ביוב, כבישים, שטחים ציבוריים ועבודות תיעול
• חיוב הבעלים לנכסים גובלים בהיטלי פיתוח והשתתפות בעלי המקום
• עבודה מול גופים חיצוניים – תיאום מערכות ומועדים לביצוע.

• בדיקה ואישור עבודות חפירה להנחת תשתיות של חברות כדוגמת בזק, חברת החשמל, חברות הכבלים, המים ועוד
• מתן אישורים להעברת נכסים ורישומם בטאבו. 
 

דלג לתוכן העמוד