תחבורה
תפריט ראשי- תכנון והנדסה
דלג על תפריט ראשי- תכנון והנדסה
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מחלקת תחבורה

 

במינהל הנדסה לא תתקיים קבלת קהל עד להודעה חדשה  

 

 

הילן דהרי, מהנדסת
מנהלת מחלקת תחבורה
כתובת: רחוב וייצמן 137 בניין 4 אגף הנדסה
טל'- 097649187
פקס-09-7646481

 

מענה טלפוני:

ימים ראשון - חמישי, בין השעות 10:00 – 13:00.

  

» טפסים מקוונים

 

» פרויקט מהיר לעיר

 

» נוהל הקצאת חנית נכים שמורה לנכה

 

» הנחיות מחלקת תנועה ותחבורה לתכנון הסדרי חניה

 

» הנחיות לתכניות התארגנות באתר עבודה

 

» פרוטוקולים ועדת תנועה

 

מחלקת התחבורה עוסקת בכל הקשור לתכנון התחבורה הכולל הסדרי תנועה וחניה כולל הסדרים זמניים, מערכת הרמזורים, תמרור וסימון מערכת הדרכים ברחבי העיר .
כמו כן אחראית להכנת סדר יום לוועדת התנועה העירונית (מקומית ומרכזית) וכל הנלווה אליה.
המחלקה אחראית גם למתן אישורים לתוכניות תנועה וחניה הנלוות להיתרי בנייה ולתב"עות.
המחלקה נותנת מענה לפניות תושבים בנושאי תנועה חניה ובטיחות ברחבי העיר, וכן מענה וסיוע למחלקות השונות  בעירייה בכל הקשור לנושא התנועה והתחבורה ברחבי העיר.
המחלקה אחראית גם על תיאום מול גורמי חוץ ופנים הפועלים בעיר ובסביבתה, והמשפיעים או מושפעים מנושאים הקשורים לתחבורה  ברחבי העיר ובכניסות וביציאות אליה.
בנוסף המחלקה משתתפת בליווי תכניות אב, ובנושאים רלוונטיים אחרים.

 

ועדת תנועה מקומית:

  1. ישיבות הועדה נערכות בתדירות של אחת לחודשיים.
  2. משתתפים אנשי ציבור ואנשי מקצוע מתחום התחבורה והבטיחות בדרכיםּ+נציגי חברות התחבורה הרלבנטיות.
  3. מועד ישיבת הועדה המשוער יפורסם באינטרנט כשבוע לפני כינוסה.
  4. תשובות לתושבים והחלטות הועדה תפורסמנה לפונים בלבד, אחרי אישור הפרוטוקולים.
  5. נושאים כמו בקשות לחניית נכים, שינויים בהסדרי תנועה, ובטיחות בדרכים מועלים בישיבות. 

 

בתמונה- צילום אוירי

 

לאנשי קשר »

תנועה ותחבורה באתר ההנדסי »

דלג לתוכן העמוד