מחלקת רישוי בניה
תפריט ראשי- תכנון והנדסה
דלג על תפריט ראשי- תכנון והנדסה
מה חדש?
דלג על מה חדש?
עצור

מה חדש?

לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מחלקת רישוי בניה

המחלקה עוסקת בטיפול בקהל הלקוחות המבקש לממש תכניות בניין העיר.
המחלקה מסייעת להוציאן מן הכוח אל הפועל באמצעות הוצאת היתרי בנייה בנכסים השונים ברחבי העיר.
המחלקה עוסקת בהנחיית ציבור הלקוחות בכל אותם מקרים בהם הבנייה ו/או השימוש בנכס מחייבים בקשות להקלה ו/או שימוש חורג ו/או תשלומים בגין השבחת נכסים.
על מנת להקל על קהל הפונים למחלקת הרישוי בנושאים הנ"ל, מומלץ מאד להגיע עם נסח טאבו מעודכן של הנכס שלגביו מבוקש הטיפול.  

 

מנהלת המחלקה: שרית שיליאן

טלפון: 09-7649175

פקס: 09-7649269, 09-7646422

כתובת דואר אלקטרוני: Saritn@ksaba.co.il

קבלת קהל: ע"פ תאום מראש בלבד.

 

מזכירת מחלקת רישוי בניה: מעיין חיימסון

טלפון: 09-7649169
פקס: 09-7649269, 09-7646422
כתובת דואר אלקטרוני: Rishuy@ksaba.co.il

 

רכזת תיקי בנייה: ריקי מנשרי

טלפון: 09-7649174

כתובת דואר אלקטרוני: Rikim@ksaba.co.il

 

רכזת תיקי בנייה: הדס שפילר

טלפון: 09-7649173

כתובת דואר אלקטרוני: Hadass@ksaba.co.il

קבלת קהל במחלקת רישוי בניה:

בימים א', ג', ה' בין השעות 12:00 – 08:00
ביום ג' אחה"צ בין 18:00 – 16:00  

**בימי ג' אחה"צ לא מתקיימת קבלת קהל אצל שרית שיליאן וריקי מנשרי.

ארכיון תיקי בניה במח' רישוי בניה:

טל גרינברג
תיקי בניין יש להזמין מראש:
קישור לטופס הזמנת תיק בניין »


לצפייה בהיתרי בנייה ותוכניות בנייה (גרמושקות) הסרוקות באתר מידע הנדסי:

קישור לעיון בתיק בניין »

ניתן לאתר בקשה לפי גוש וחלקה /כתובת ואז ללחוץ על "הצג-ארכיב מסמכים".
בכדי לצפות בנוחות וביעילות בתוכניות הבניין יש לשמור על שולחן העבודה ולהיכנס לצפייה משם.

שמאית הועדה טל שר

טלפון: 09-7649134

כתובת דואר אלקטרוני: tals@ksaba.co.il

כתובת: קומת קרקע בסמוך ללשכת סגן רה"ע, כניסה שמאלית (ספרה 2 בקודן הכניסה)

זמני קבלת קהל:

בימים א', ה' בין השעות 12:00 – 09:00
ביום ג' בין השעות 18:00 – 15:30

 

בדיקת חבות בהיטל השבחה הינה בתשלום אגרה של 192 ₪
ניתן לשלם במשרדי אגף הכנסות גבייה ושומה או בטופס מקוון באתר citypay- לחצו כאן 

• לצרף נסח טאבו עדכני
• לצרף יפוי כח במידה ואינכם הבעלים
• לצרף טופס בקשה לבדיקת חבות בהיטל השבחה 

לאתר המידע ההנדסי

פרוטוקולים של ישיבות ועדות משנה מליאה ורישוי

טפסים

קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד