הזמנה להצטרפות לספר הספקים למכרזי זוטא של עיריית כפר סבא
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הזמנה להצטרפות לספר הספקים למכרזי זוטא של עיריית כפר סבא

עיריית כפר סבא מזמינה ספקים/קבלנים המעוניינים להשתתף במכרזי זוטא להגיש בקשה לצרפם לספר הקבלנים של העירייה.

כל ספק/קבלן המבקש לצרפו לרשימת ספקי העירייה חייב להגיש הצעתו על גבי טופס אותו ניתן לקבל במחלקת רכש אספקה ומכרזים של העירייה ברח' תל חי 68 ג כפר סבא או להורידו באתר זה (ראה למטה) ולצרף אליו את האישורים והמסמכים המפורטים בטופס.

בקשה שלא תמולא כראוי ו/או שלא יצורפו לה כל האישורים והמסמכים הנדרשים עלולה להיפסל.

הבקשות תוגשנה במעטפה סגורה בציון "רישום בספר ספקים/קבלנים" במסירה אישית למחלקת רכש אספקה ומכרזים של עיריית כפר סבא, רחוב תל חי 68 ג' או לשלוח בדואר רשום לפי הכתובת: עיריית כפר סבא, המחלקה לרכש אספקה ומכרזים, רח' ויצמן 135, ת.ד. 25 כפר סבא.

טפסי רישום להורדה:

 

  טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן-יחיד
  טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן-חברה
  טופס בקשה להתקבל כספק/קבלן-שותפות/אגודה שיתופית
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד