מכרזים פומביים
הודעות
דלג על הודעות
עצור

הודעות

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרזים פומביים

לרשותכם מידע אודות מכרזי העירייה. 
 
ניתן לעיין באמצעות האתר במסמכי המכרז לרבות תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, פרטי המכרז והוראות למשתתפים, נוסח החוזה עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום.
 
את מסמכי המכרז ניתן לרכוש באמצעות תשלום באינטרנט - לחצו כאן

יש להדפיס השובר ולצרפו להצעת המציע (התשלום לא יוחזר).

 

אנו מקווים שהמידע הנ"ל ישרת אתכם, ויתרום להשתתפותכם במכרזנו.

 

מחלקת רכש ומכרזים

» תוצאות מכרזים:

 

טבלת סיכומי פרוטוקולים ועדת מכרזים 

» מכרזים פעילים:

   
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד