דין וחשבון לשנת 2007
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

דין וחשבון לשנת 2007

תחומי אחריות של הרשות הציבורית: 

 

מתן שרותים עירוניים לכלל התושבים בתחום המוניציפלי של העירייה.       

כתובת הרשות המקומית:

רח' ויצמן 135, ת.ד 25  כפר-סבא 44100

בעלי תפקידים העוסקים בפניות הציבור:


רינה פז, המשנה לראש העיר וממונה על פניות הציבור, טל: 7649311 פקס: 7649222 

אליעזר פיירשטיין, מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור,  טל: 7649311 פקס: 7649222

מיכל טל, הממונה על חוק חופש המידע,  טל: 7649116 פקס: 7649389

סקירת עיקרי פעילות הרשות המקומית בשנת 2007:  

 • תכנון ארוך טווח – תכנית אב אסטרטגית, תכנית אב לנגישות, תכנית אב לתחבורה.
 • הקמה ושדרוג של רחובות, צמתים ומבנים ציבוריים ברחבי העיר.
 • שיפוצים בבתי ספר וגני ילדים לרבות סביבה בטוחה.
 • שיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים לחיבור כפר-סבא למרכז המטרופולין באמצעים תחבורתיים מתקדמים: רכבת ישראל, L.R.T, B.R.T.
 • תחילת שיפוץ קרית ספיר.
 • פתוח שכונות חדשות ברחבי העיר, פרוייקט השכונות הירוקות – יציאה למכרז תשתיות, פרוייקט כפ"ס הצעירה.
 • שדרוג מבני העירייה כולל החאן, אגף החינוך, אגף הנדסה.
 • שלב ב' בית עלמין פרדס חיים, תוספת 240 מקומות קבורה במבנה פריקסט (240 זוגות).
 • שדרוג פעילות מט"ש לדרגה שלישונית.
 • השלמת תחנת שאיבה אלבר והפעלתה.
 • תגבור קו ניקוז תשלו"ז.
 • פארק כפר-סבא, סיום שלב א' ותחילת שלב ב'.
 • פעילויות שוטפות של הרשות מתפרסמות באתר האינטרנט העירוני.

סקירת עיקרי פעילות הרשות המקומית בשנת 2008:  

 • שיקום מתחם התרבות קרית ספיר.
 • פיתוח רחוב הסדנא ומתחם פאוור סנטר.
 • תחילת פיתוח ושיווק שכונות ירוקות כ"ס 60/80.
 • שיתוף פעולה עם גופים ממשלתיים לחיבור כפר-סבא למרכז המטרופולין באמצעים תחבורתיים מתקדמים.
 • סיום תוכנית אב לנגישות ויישום עיר נגישה לכל תושביה והבאים בשעריה.
 • קידום תכנון שימור מבנים ואתרים.
 • עידכון תוכניות אב לביוב וניקוז והתאמתן לפיתוח העיר המתוכנן.
 • פעילות במסגרת "עיר ירוקה".

פעילויות אחרות ונוספות מתפרסמות מעת לעת באתר האינטרנט של העירייה.

 

חוברות ועלוני מידע לציבור שהרשות פרסמה בשנת 2007: 

 • מידע בענייני תרבות ושעות הפנאי הופץ לכל בית אב אחת לחודש.
 • מידע על הנעשה בעיר מופץ כל חודשיים לכל בית אב.
   

המקומות והמועדים שבהם ניתן לעיין בהנחיות מנהליות כתובות של הרשות

ניתן לעיין בהנחיות מינהליות כתובות בתאום טלפוני מראש עם הממונה על חוק חופש המידע הגב' מיכל טל בטל: 7649116.
 

מאגרי המידע של הרשות המקומית, הרשומים לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981:

להלן רשימת מאגרי המידע הרשומים של הרשות.
כל מאגרי המידע נועדו לצורך עבודתה השוטפת של הרשות, ולצורך זה בלבד:


מאגר מס' 2947 – מיסים, שכר עובדים
מאגר מס' 2948 – גביית מיסים בהתאם לחוק
מאגר מס' 2949 – קבלת מידע על תלמידים ואפשרות לגביית כספים
מאגר מס' 2951 – גביית מיסים בהתאם לחוק
מאגר מס' 3700 – ניהול תיקי עולים
מאגר מס' 3701 – ניהול תיקי נזקקים
מאגר מס' 3906 – ניהול תיקי פונים לקבלת טיפול פסיכולוגי 

 

קרנות ומלגות שבמימון הרשות:


הרשות אינה מממנת קרנות ומלגות.

 

מועדים ומקומות בהם ניתן לעיין בחוקי העזר של הרשות:


» לחצו לרשימת חוקי העזר של הרשות באתר משרד הפנים
כמו כן ניתן לעיין בכל חוקי העזר של הרשות גם בספריה הציבורית וגם במזכירות העירייה.

 

דיווח של הממונה:  


הוגשו 12 בקשות עפ"י חוק חופש המידע בשנת 2007.

כל הבקשות נענו בחיוב, למעט 2 שלא שולמה עבורם אגרה כחוק .

כל הבקשות נענו במסגרת המועדים הקבועים בחוק.

לא הוגשו כל עתירות על החלטת הממונה.

 

מבנה הרשות המקומית

jpg

תקציב הרשות לשנת 2007 והוצאות הרשות בשנת 2007

pdf

תקציב הרשות לשנת 2008

pdf

תמיכות העירייה

תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד