תיק תושב
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

תיק תושב

תיק תושב מאפשר קבלת מידע עירוני אישי לשירותי הרשות.

השירות דורש הרשמה למערכת תיק תושב והזדהות כמנוי.

 

» לחצו כאן למעבר למערכת תיק תושב

 

המפורט בתיק התושב שבאתר האינטרנט אין בו כדי להוות מידע ממצה וכולל שיש בו כדי לחייב מאן דהוא . בכל מקרה בו מבקש התושב להסתמך על המידע, חלה עליו החובה לערוך בירור יסודי וממצה של כל היתרות שנצברו לחובתו בספרי העירייה ולקבל בכתב אישורים מתאימים.

תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד