חילופי דיירים בנכס
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

חילופי דיירים בנכס

על פי פקודת העיריות כל שינוי של מחזיקים בנכס מחייב מסירת הודעה על כך, בכתב למחלקת הגבייה בעירייה.

חילופי מחזיקים יתבצעו באחד מן המקרים הבאים:

  • חוזה שכירות חתום על ידי שני צדדים
  • חוזה מכירה חתום על ידי שני הצדדים
  • הפסקת חזקה בנכס על ידי שוכר.

במקרה בו חילופי המחזיקים נובע מחוזה שכירות, יש להעביר את חוזה השכירות לעירייה תוך הקפדה על מספר דגשים:

  • תקופת השכירות לא פחותה מ-12 חודשים
  • בחוזה מופיעים כל הפרטים המזהים של המשכיר והשוכר וחתימות שני הצדדים
  • לחוזה צריכה להיות מצורפת כתובת למשלוח דואר של המחזיק הנכנס. יש להקפיד על כך כדי למנוע תקלות בקבלת דברי הדואר
  • יש לצרף טלפונים של המשכיר והשוכר לצורך בירורים במידה שיהיו, כדי שניתן יהיה להתקשר במידת הצורך לשם הבהרות נוספות
  • באחריות שני הצדדים החתומים בחוזה להעביר את החוזה תוך חודש ימים מיום חתימתו.

זכור - כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור על שינוי פרטי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בספרי השומה בעירייה .

 

טפסים: 

 

טופס מקוון להחלפת משלמים/מחזיק/מכירה

 

  הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס – חיוב ארנונה והיטל שמירה
  הודעה על הארכת חוזה והחזקה בנכס
הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד