הדרכים לאכיפת חובות
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

הדרכים לאכיפת חובות

אזרח אשר לא שילם את התשלום הדו חודשי במועד הנדרש, יחויב בהפרשי הצמדה ובתוספת ריבית בשיעור 0.75% לחודש על פי חוק. בנוסף לכך, בחלוף 15 יום מהמועד הנקוב בחשבון, תישלח דרישה לתשלום חוב שתכלול את כל החובות שהצטברו בחשבונו .

במידה שלא ישולם החוב למרות הדרישה וההתראה, תהא רשאית העירייה לפעול כנגד החייבים כמפורט בחוק בדרכים הבאות:

 
  • עיקול משכורת
  • עיקול חשבונות בנק
  • עיקול נכסים
  • עיקול מטלטלין
  • עיכוב יציאה מהארץ
  • עיקול רכב

כמו כן יחולו על החייב (בנוסף על חובו לעירייה) גם הוצאות נוספות כגון: הוצאות המשפט, הוצאה לפועל, הוצאות עיקולים ושכר טרחת עורך דין (כמתחייב בחוק).

מאחר שאין העירייה מעוניינת להפעיל אמצעי אכיפה ולגרום להוצאות כספיות מיותרות, אנא הסדירו את חובכם בטרם יופעלו נגדכם הליכי גבייה מנהלית או משפטית הכרוכים בתוספת הוצאות.

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד