מוכרי ורוכשי נכסים
הודעות לתושב
דלג על הודעות לתושב
עצור

הודעות לתושב

לכל ההודעות
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מוכרי ורוכשי נכסים

אדם המבקש לקנות נכס יפנה ראשית ללשכת רישום המקרקעין ויבקש לראות את נסח הטאבו של הנכס אותו הוא מבקש לרכוש.

לאחר מכן, עליו לפנות לעיריית כפר סבא ולבדוק בארכיב אגף ההנדסה אם הנכס הבנוי תואם את היתר הבניה, שניתן על ידי הוועדה המקומית.

במקרה שיתגלו חריגות בניה מומלץ שהקונה ידאג לכך שהמוכר יסדיר את כל הטעון תיקון ובכך ימנע הקונה מלרכוש נכס עם התחייבויות.

כחלק מתהליך הרכישה המוכר חייב להמציא אישור מהעירייה על כך שהנכס נקי מחובות לרבות חיובים בגין היטלי השבחה.

תהליך בקשת האישור נמשך עד שבועיים, מיום הגשת הבקשה במחלקת הגבייה, ומותנה בסילוק כל החובות במזומן.

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
דלג לתוכן העמוד