מכרז משולב 23/14 מנהל/ת אגף איכות הסביבה
לוח אירועים
דלג על לוח אירועים

אירועי היום

לכל אירועי החודש
תוכן העמוד
דלג על תוכן העמוד

מכרז משולב 23/14 מנהל/ת אגף איכות הסביבה

תואר המשרה: מנהל/ת אגף איכות הסביבה
היקף משרה: משרה מלאה
כפיפות: מנכ"ל העירייה
מתח דרגות: שכר בכירים בכפוף לאישור משרד הפנים

 

תיאור התפקיד:
• ניהול תחום איכות הסביבה, שיפור פני העיר ורווחת התושבים.
• יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות הסביבה.
• גיבוש תכנית העבודה ליחידות השונות לרבות תכנון תקציב שנתי ובקרה על יישום התכנית
• פיקוח ובקרה על עבודת קבלנים תוך מתן מענה לספקים הפועלים בשוטף ובפרויקטים שונים בתחום.
• מענה לפניות הציבור בתחום איכות הסביבה ברשות תוך קביעת סדרי עדיפויות לקדימות הטיפול ועל פי זמני תקן.
• ניהול מערך התברואה, הווטרינריה וההדברה ברשות כולל ייזום פתרונות להתמודדות עם מפגעים תברואתיים וסיכונים בריאותיים וקידום הטיפול בהשמדת חרקים ומזיקים.
• פיקוח ומעקב אחר ביצוע שירותי ניקיון ואחזקה שוטפים, לרבות שירותי איסוף אשפה על סוגיה, פסולת וגזם ואופן הסדרת סילוקם לאתרי מחזור והטמנת אשפה מורשים.
• ניהול מערך הגינון וחזות הרשות, כולל גיבוש תכנית פיתוח חזות הרשות ותשתיות בשיתוף עם גורמי תכנון שונים.

דרישות התפקיד:
השכלה:

• בעל/ת תואר אקדמי המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים בחוץ לארץ בתחומים הנדסה, תכנון, אדריכלות, אגרונום או ניהול.
• מנהל איכות הסביבה יחויב לסיים בהצלחה קורס להכשרת מנהלי שפ"ע ברשויות המקומיות, לא יאוחר משלוש שנים מתחילת מינויו. המשך התפקיד בשנה הרביעית ואילך תתאפשר רק במידה והוסמך במסגרת הכשרה זו.
• היכרות עם תוכנות ה- Office
• היכרות טובה עם השפה האנגלית

ניסיון תעסוקתי:
• לפחות חמש שנים של ניסיון  ניהולי של 20 עובדים לפחות או כהונה במגזר הציבורי במתח דרגות 40-42 ומעלה למשך 3 שנים לפחות

 

כישורים אישיים
אמינות ומהימנות אישית גבוהה, כושר ניהול עובדים והנעתם, יכולת קבלת החלטות, ניהול יחסים בין אישיים טובים, יוזמה ומעוף ויכולת תכנון וביצוע, סמכותיות, כושר ניהול מו"מ, כושר ביטוי גבוה בכתב ובע"פ וחשיבה אסטרטגית.

 

כללי
1. שאלון להגשת מועמדות ניתן לקבל באגף משאבי אנוש בעירייה, רח' ויצמן 135, כפר-סבא, ולהחזירו לא יאוחר מתאריך 19.10.2014 בשעה 12:30, בצירוף כל התעודות, ההמלצות והמסמכים הרלוונטיים. ההגשה תתבצע באמצעות מעטפה סגורה, ולא מזוהה, בציון מספר המכרז על גבי המעטפה. עיריית כפר-סבא שומרת על זכותה להאריך את המועד האחרון להגשת מועמדות  למשרה האמורה.

2. הצעות של מועמדים שתתקבלנה ללא הפרטים ו/או המסמכים כנדרש ו/או לאחר המועד הנקוב לעיל, לא תטופלנה ולא תובאנה לדיון בפני ועדת הבחינה.

 3. עיריית כפר-סבא אינה מתחייבת לקבל הצעה כלשהי והיא שומרת על זכותה  להפסיק בכל עת או שלב את הליכיו של מכרז זה.

4. ועדת הבחינה שומרת על זכותה לדרוש מן המועמדים ו/או חלקם, לעבור מבחני  התאמה וזאת בהתאם לשיקול דעתה של ועדת הבחינה.


המשרה מוצעת לנשים ולגברים כאחד (עיריית כפר-סבא מעודדת ומקדמת ייצוג הולם של נשים).

בברכה,

יהודה בן-חמו
ראש העיר

 

הדפסשלח לחבר
תפריט אייקונים
דלג על תפריט אייקונים
חדש שירות 106 גם בדיגיטלי
קידום אתרים
דלג לתוכן העמוד